POLAGANJE EKSTERNE MATURE DEVETIH RAZREDA 

Za učenike završnih razreda osnovne škole organizirano je  polaganje eksterne mature na nivou Sustava katoličkih škola za Europu. 

Maturu su  učenici polagali u tri termina i to 5. 6. 7. lipnja s početkom u 10:00 sati. Učenici su polagali maturalne ispite iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski jezik i Matematiku . Na samom početku učenike i članove ispitnog povjerenstva  pozdravio je direktor Anto Rajić  riječima podrške i zahvale. Ovom prilikom  želimo se zahvaliti svim našim roditeljima na povjerenju svih ovih devet godina, a posebnu zahvalu upućujemo našim učenicima bez kojih ovoga ne bi ni bilo. 

Antonio Bilić, psiholog 

Broj pregleda: 262

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.