Pravo upisa u prvi razred Gimnazije imaju učenici koji su završili osnovnu školu u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Školskog odbora. Povjerenstvo za prijam učenika u srednju školu imenuje Školski odbor škole. Prijam učenika obavlja se sukladno planu upisa, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči ili web stranici škole, koje utvrđuje povjerenstvo za upisa.

POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati za upis u prvi razred Gimnazije prilažu:

Zahtjev za upis
(popunjava se prilikom upisa)

Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list

Svjedodžbu o završenoj školi

Potvrdu o uspjehu VI., VII., VIII., i IX. razred osnovne škole

Uvjerenje o položenoj eksternoj maturi
(ukoliko je učenik polagao)

Prijavni list

Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po
kriterijima

ZAŠTO UPISATI?

Korak bliže ka Europi.

Poseban nastavni plan i program
Učenici mogu birati između sedam izbornih područja:
Jezično, matematičko-fizičko, kemijsko-biološko, društveno, sportsko, umjetničko, informatičko-informacijsko

Priznanja za učenike:
Nagrada „Petar Barbarić“ dodjeljuje se za najboljeg učenika na razini Sustava katoličkih škola za Europu, a nagrade „Učenik generacije“ i „Diploma s posebnim priznanjem“ za najuspješnije učenike generacije.

Sudjelovanje na projektima
Međunarodni projekti u Bosni i Hercegovini i Europi

Sportski susreti Katoličkih školskih centara
Svake godine se održavaju natjecanja u nogometu, rukometu, odbojci, stolnom tenisu i šahu

Četiri obrazovna razdoblja
Nastavna godina podijeljena je na četiri interne klasifikacije odnosno tromjesečja

Besplatni udžbenici
Za sve učenike škola je osigurala besplatne udžbenike

Sekcije