SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.

RIJEČ RAVNATELJA

U osobitim vremenima, koja su bremenita kušnjom, svoje naličje pokazuje i ono što je dobro i ono što je zlo, zato je susret s takvim kušnjama težak i izazovan. Već dugo vremena đaci, roditelji i nastavnici žive svoju kušnju – odsutnost iz škole, nošenje maski, mjerenje temperature, nastava preko mreža i težnja da sve se vrati u normalno. Korona –kriza pokazala je dosad nedovoljno vrednovanu ulogu škole u razvoju djeteta. Otkrila je uzvišenu vrijednost prijateljstva. Razotkrivena je velika i važna uloga učitelja i nastavnika, ali pokazala i novu službu roditelja – biti učitelj i nastavnik u vlastitom domu.

Ni silne mjere, stroge i često promjenjive nisu nam bila prepreka završiti nastavnu godinu. Pokazali smo snagu i spremnost suočiti se s izazovima koje nismo ni očekivali. Uspjeli smo realizirati veći dio planiranih nastavnih aktivnosti dok su vannastavne realizirane u mjeri dopuštenog. Stoga, osobita zahvalnost učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima na hrabrom hodu kroz kušnju.

O životu škole kroz proteklu godinu svjedoči slikom i riječju novi Godišnjak, kojeg su pripremili naši vrijedni nastavnici. On daje snažno svjedočanstvo da je naša Škola i naš dom u kojem se ugodno osjećamo.

mr.sc. Željko Marić, ravnatelj

Diat Deus

VIZIJA

Vizija razvoja Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik temelji se na izgradnji prestižne ustanove u sustavu odgoja i obrazovanja koja će pridonijeti razvoju društva neprekidnim odgajanjem i obrazovanjem učenika suvremenim metodama, sredstvima i oblicima rada uz podršku učitelja, profesora i svih ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

S vizijom da će naša škola biti mjesto na kome će se rađati nove ideje, njegovati talenti i unaprijediti znanja, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i da s nama podjele radost uspjeha.

“Iz srca naših u najljepšoj zemlji, našim centrima pjevamo sad.
Odjekuje pjesma kroz šume i doli, rijekama plavim kroz selo i grad.

Mi želimo saznati mnogo, mi želimo postići više.
Onima koji slijede svoj cilj, budućnost tragove ne briše.

S vječnog izvora uzmimo snagu, budućnost vedra čeka na nas.
Mi učimo, želimo živjeti život dostojan čovjeka i dostojan nas.

Katolički školski centri stasaju, Europi smo bliže snagom svom.
I ista misao srca nam spaja, naši su centri naš drugi dom.”

HIMNA katoličkih školskih centara

Semper Magis

MISIJA

Misiju škole predstavlja način na koji se planira ostvarenje vizije, ona se sastoji od detaljnog opisa aktivnosti koje će se poduzimati, kratkoročnih ciljeva koji su definirani kao pojedinačni koraci prema ostvarenju dugoročnih ciljeva.

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća i najbolja je potvrda našeg uspjeha. Svoju misiju Centar ostvaruje kroz obvezne i izborne predmete, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, vijeće učenika, nastavničko vijeće, vijeće roditelja, aktiv profesora i nastavnika, te kroz razne projekte u koje se uključuje.

Uloga Centra u društvu je osigurati učenicima stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje će ih osposobiti za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Povijest

U vrijeme Osmanske okupacije u Travniku su postojale škole koje su nudile najelementarnije obrazovanje.

Tek od dolaska Austro Ugarske u Travniku se počinju otvarati škole s višim i usmjerenim obrazovanjem.

Najveća i najvažnija među njima je i Nadbiskupska Gimnazija i Sjemenište. “

Taj Zavod svjedoči o velikom duhu nadbiskupa Stadlera, njegovoj pastoralnoj gorljivosti i ljubavi prema hrvatskom narodu. S pravom se može reći da je Stadler začetnik katoličkog školstva, a travnički zavod i gimnazija izvorna matrica za današnje katoličke škole u našoj zemlji. Gimnazija i Sjemenište otvoreni su 9. siječnja 1882. godine pod vodstvom o. Erika Brandisa. Kamen temeljac za novu zgradu Gimnazije i sjemeništa blagoslovljen je 8. travnja 1882. godine.

Veći dio zgrade završen je 1888. godine. Nakon još dva rata, zgrada Zavoda stoji i dalje, a sada kao Katolički školski centar „Petar Barbarić“ nastavlja tradiciju Velike Gimnazije.

Evolve cum Educatione

CILJEVI

Glavni cilj kojem težimo, prije svega, je kvalitetan odgojno-obrazovni proces utemeljen na razvojnim zakonitostima. To podrazumijeva angažiranje kvalitetnih i stručnih kadrova koji se konstantno usavršavaju i pokazuju odanost našem Centru kroz rad na različitim projektima i izvanškolskim aktivnostima koji su u interesu škole.

Dio plana predstavlja i stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad tj. školu koja je opremljena suvremenim nastavnim sredstvima. Također cilj je stvoriti ustanovu koja teži kvalitetnoj suradnji s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, državnim i kulturnim institucijama te uključuje roditelje i učenike u svoje školsko i izvanškolsko djelovanje.

OBRAZOVANJE UTJEČE NA DRUŠTVA DILJEM SVIJETA NA BOLJE!

Budi promjena koju želiš vidjeti u svojoj zajednici stjecanjem diplome u Katoličkom Školskom Centru Petar Barbarić.