Broj učenika s odličnim uspjehom iz svih nastavnih predmeta:

21 učenik
U školskoj 2020./2021. godini

27 učenika
U školskoj 2019./2020. godini

20 učenika
U školskoj 2018./2019. godini

17 učenika
U školskoj 2017./2018. godini

24 učenika
U školskoj 2016./2017. godini

12 učenika
U školskoj 2015./2016. godini

Dobitnici Godišnje nagrade „Petar Barbarić“

za najboljeg učenika na razini Sustava katoličkih škola za Europu

U školskoj 2020./2021. godini

učenica Lorena Šapina

U školskoj 2007./2008. godini

učenica Lorena Šapina

Broj učenika bez izostanaka:

4 učenika
U školskoj 2020./2021. godini

10 učenika
U školskoj 2019./2020. godini

7 učenika
U školskoj 2018./2019. godini

5 učenika
U školskoj 2017./2018. godini

8 učenika
U školskoj 2016./2017. godini

8 učenika
U školskoj 2015./2016. godini

Učenici generacije:

U školskoj 2007./2008. godini

učenica Lorena Šapina

U školskoj 2007./2008. godini

učenica Lorena Šapina

U školskoj 2020./2021. godini

učenica Lorena Šapina

U školskoj 2007./2008. godini

učenica Lorena Šapina

U školskoj 2007./2008. godini

učenica Lorena Šapina