7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

8:20

Ana Rajić

Zemljopis
9:10

Gorana Matošević

Biologija
11:05

Arijan Volić

Povijest
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
8:20

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
11:55

Ivana Dražeta

Tehnički odgoj i informatika
11:55

Utorak

7:30

Jasmina Čajlaković

Matematika
9:10

Ivana Pjanić

Engleski jezik
10:15

Sanja Ledić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

9:10

Maja Stipić

Njemački jezik
10:15

Jelena Štrbac

Vjeronauk

Srijeda

9:10

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
7:30

Ana Rajić

Zemljopis
11:05

Jasmina Čajlaković

Matematika

Veliki odmor

10:15

Dragana Perić, Kristina Vidak, Anto Sučić

Izborni predmet
10:15

Arijan Volić

Povijest
8:20

Ivan Dražeta

Tehnički odgoj i informatika

Četvrtak

8:20

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
7:30

Ivana Pjanić

Engleski jezik
11:55

Kristina Vidak

Likovni odgoj

Veliki odmor

8:20

Jasmina Čajlaković

Matematika
11:05

Arijan Volić, Ana Rajić, Gorana Matošević

Izborni predmet
11:55
R

Petak

7:30

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
8:20

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:05

Sanja Ledić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

8:20

Jasmina Čajlaković

Matematika
9:10

Maja Stipić

Njemački jezik

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

9:10

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
7:30

Maja Stipić

Njemački jezik
9:10

Kristina Vidak

Likovni odgoj
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Jasmina Čajlaković

Matematika
11:55

Ivana Dražeta

Tehnički odgoj i informatika
7:30

Gabrijela Krišto

Biologija

Utorak

10:15

Dragana Mlakić

Zemljopis
8:20

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
9:10

Jasmina Čajlaković

Matematika

Veliki odmor

8:20

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:10

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:05

Anita Babić

Engleski jezik

Srijeda

8:20

Arijan Volić

Povijest
8:20

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
7:30

Ivana Zekić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

10:15

Dragana Perić, Kristina Vidak, Anto Sučić

Izborni predmet
8:20

Jasmina Čajlaković

Matematika

Četvrtak

10:15

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
9:10

Maja Stipić

Njemački jezik
11:05

Ivana Dražeta

Tehnički odgoj i informatika

Veliki odmor

11:05

Anita Babić

Engleski jezik
11:05

Arijan Volić, Ana Rajić, Gorana Matošević

Izborni predmet
11:55
R

Petak

11:05

Dragana Mlakić

Zemljopis
7:30

Jasmina Čajlaković

Matematika
10:15

Ivana Zekić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

11:55

Jelena Štrbac

Vjeronauk
7:30

Arijan Volić

Povijest

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

9:10

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
11:05

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
8:20

Melisa Pružan

Matematika
9:55 – 10:15
Veliki odmor
11:55

Gabrijela Krišto

Biologija
7:30

Ivana Pjanić

Engleski jezik
9:10

Ana Rajić

Zemljopis
11:55

Utorak

9:10

Maja Stipić

Njemački jezik
10:15

Arijan Volić

Povijest
10:15

Ivana Zekić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

9:10

Gabrijela Krišto

Biologija
11:05

Ivana Zekić, Ivana Pjanić, Melisa Pružan

Izborni predmet
10:15

Ivana Dražeta

Tehnički odgoj i informatika

Srijeda

7:30

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
8:20

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
7:30

Melisa Pružan

Matematika

Veliki odmor

10:15

Jelena Štrbac

Vjeronauk
11:05

Ivana Zekić

Hrvatski jezik

Četvrtak

10:15

Arijan Volić

Povijest
7:30

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
8:20

Marija Glavaš

Povijest religija

Veliki odmor

8:20

Melisa Pružan

Matematika
11:05

Kristina Vidak

Likovni odgoj
11:55
R

Petak

11:55

Ivana Pjanić

Engleski jezik
8:20

Maja Stipić

Njemački jezik
9:10

Ana Rajić

Zemljopis

Veliki odmor

11:05

Melisa Pružan

Matematika
7:30

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
11:55

Darko Kolenda

Fizika

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Melisa Pružan

Matematika
8:20

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
8:20

Ivana Dražeta

Tehnički odgoj i informatika
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Maja Stipić

Njemački jezik
11:55

Ivana Pjanić

Engleski jezik
11:05

Gabrijela Krišto

Biologija

Utorak

7:30

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
10:15

Ana Rajić

Zemljopis
9:10

Melisa Pružan

Matematika

Veliki odmor

11:55

Arijan Volić

Povijest
11:05

Ivana Zekić, Ivana Pjanić, Melisa Pružan

Izborni predmet

Srijeda

8:20

Darko Kolenda

Fizika
8:20

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
7:30

Kristina Vidak

Likovni odgoj

Veliki odmor

11:05

Ivana Pjanić

Engleski jezik
10:15

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:10

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Četvrtak

9:10

Ana Rajić

Zemljopis
7:30

Melisa Pružan

Matematika
11:05

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
11:05

Gabrijela Krišto

Biologija
9:10

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
11:55
R

Veliki odmor

Petak

11:55

Arijan Volić

Povijest
9:10

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
7:30

Marija Glavaš

Povijest religija

Veliki odmor

10:15

Maja Stipić

Njemački jezik
11:55

Jelena Štrbac

Vjeronauk
8:20

Melisa Pružan

Matematika

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

9:10

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
10:15

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
8:20

Darko Kolenda

Fizika
9:55 – 10:15
Veliki odmor
8:20

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
11:05

Gabrijela Krišto

Biologija
11:55

Ivana Pjanić

Engleski jezik

Utorak

7:30

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
10:15

Maja Stipić

Njemački jezik
11:05

Gabrijela Krišto

Biologija

Veliki odmor

9:10

Melisa Pružan

Matematika
11:05

Ivana Zekić, Ivana Pjanić, Melisa Pružan

Izborni predmet
11:55

Arijan Volić

Povijest

Srijeda

8:20

Ivana Dražeta

Tehnički odgoj i informatika
9:10

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
9:10

Dragana Perić

Glazbeni odgoj

Veliki odmor

10:15

Ana Rajić

Zemljopis
8:20

Melisa Pružan

Matematika

Četvrtak

7:30

Melisa Pružan

Matematika
11:55

Arijan Volić

Povijest
8:20

Ivana Zekić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

7:30

Kristina Vidak

Likovni odgoj
11:55

Jelena Štrbac

Vjeronauk
11:55
R

Petak

7:30

Melisa Pružan

Matematika
11:05

Ivana Zekić

Hrvatski jezik
10:15

Maja Stipić

Njemački jezik

Veliki odmor

9:10

Ana Rajić

Zemljopis
7:30

Marija Glavaš

Povijest religija
11:05

Ivana Pjanić

Engleski jezik

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Kristina Vidak

Likovni odgoj
11:05

Melisa Pružan

Matematika
11:55

Ivan Volić

Hrvatski jezik
9:55 – 10:15
Veliki odmor
11:05

Darko Kolenda

Fizika
11:55

Jelena Štrbac

Vjeronauk
9:10

Dragana Perić

Glazbeni odgoj

Utorak

8:20

Gabrijela Krišto

Biologija
8:20

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:10

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Veliki odmor

8:20

Dragana Mlakić

Zemljopis
11:05

Natalija M. Heraković

Kemija
10:15

Maja Stipić

Njemački jezik

Srijeda

11:05

Melisa Pružan

Matematika
7:30

Ivana Pjanić

Engleski jezik
9:10

Arijan Volić

Povijest

Veliki odmor

10:15

Ivana Zekić, Ivana Pjanić, Jasmina Čajlaković

Izborni predmet
11:55

Ivan Volić

Hrvatski jezik
10:15

Darko Kolenda

Fizika

Četvrtak

10:15

Gabrijela Krišto

Biologija
9:10

Melisa Pružan

Matematika
7:30

Dragana Mlakić

Zemljopis

Veliki odmor

7:30

Ivan Volić

Hrvatski jezik
11:55

Igor Matanović

Tehnički odgoj i informatika
11:55
R

Petak

9:10

Ivan Volić

Hrvatski jezik
8:20

Natalija M. Heraković

Kemija
11:05

Arijana Volić

Povijest

Veliki odmor

8:20

Ivana Pjanić

Engleski jezik
10:15

Melisa Pružan

Matematika
7:30

Maja Stipić

Njemački jezik

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

9:10

Igor Matanović

Tehnički odgoj i informatika
7:30

Kristina Vidak

Likovni odgoj
11:55

Jelena Štrbac

Vjeronauk
9:55 – 10:15
Veliki odmor
11:05

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:55

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:10

Darko Kolenda

Fizika

Utorak

11:55

Arijan Volić

Povijest
7:30

Nikica Subašić

Biologija
8:20

Ivana Pjanić

Engleski jezik

Veliki odmor

10:15

Ivan Volić

Hrvatski jezik
11:05

Dragana Mlakić

Zemljopis
9:10

Ivana Dražeta

Matematika

Srijeda

9:10

Maja Stipić

Njemački jezik
8:20

Ivana Dražeta

Matematika
11:05

Ivan Volić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

10:15

Ivana Zekić, Ivana Pjanić, Jasmina Čajlaković

Izborni predmet
7:30

Darko Kolenda

Fizika
7:30

Natalija M. Heraković

Kemija

Četvrtak

10:15

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
8:20

Ivan Volić

Hrvatski jezik
11:05

Ivana Dražeta

Matematika

Veliki odmor

8:20

Arijan Volić

Povijest
11:55

Maja Stipić

Njemački jezik
11:55
R

Petak

7:30

Ivana Dražeta

Matematika
9:10

Dragana Mlakić

Zemljopis
10:15

Ivana Pjanić

Engleski jezik

Veliki odmor

10:15

Natalija M. Heraković

Kemija
11:05

Ivan Volić

Hrvatski jezik
8:20

Nikica Subašić

Biologija

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

9:10

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
7:30

Natalija M. Heraković

Kemija
8:20

Maja Stipić

Njemački jezik
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Kristina Vidak

Likovni odgoj
8:20

Darko Kolenda

Fizika
11:05

Ivana Dražeta

Matematika

Utorak

9:10

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
7:30

Mediha Mulalić

Tehnički odgoj i informatika
11:05

Ana Rajić

Zemljopis

Veliki odmor

10:15

Ivana Pjanić

Engleski jezik
7:30

Ivana Dražeta

Matematika
11:55

Jelena Štrbac

Vjeronauk

Srijeda

10:15

Gabrijela Krišto

Biologija
10:15

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
11:05

Darko Kolenda

Fizika

Veliki odmor

7:30

Ivana Dražeta

Matematika
11:55

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
8:20

Arijan Volić

Povijest

Četvrtak

9:10

Ivana Pjanić

Engleski jezik
11:55

Ana Rajić

Zemljopis
9:10

Gabrijela Krišto

Biologija

Veliki odmor

8:20

Maja Stipić

Njemački jezik
11:05

Ivana Zekić, Anita Babić, Melisa Pružan

Izborni predmet
11:55
R

Petak

10:15

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
8:20

Natalija M. Heraković

Kemija
9:10

Ivana Dražeta

Matematika

Veliki odmor

11:05

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:55

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
7:30

Arijan Volić

Povijest

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

11:55

Arijan Volić

Povijest
10:15

Darko Kolenda

Fizika
8:20

Gabrijela Krišto

Biologija
9:55 – 10:15
Veliki odmor
11:05

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
8:20

Kristina Vidak

Likovni odgoj
10:15

Ivana Dražeta

Matematika

Utorak

9:10

Ivana Pjanić

Engleski jezik
8:20

Sanja Ledić

Hrvatski jezik
7:30

Natalija M. Heraković

Kemija

Veliki odmor

7:30

Ana Rajić

Zemljopis
11:55

Maja Stipić

Njemački jezik
10:15

Ivana Dražeta

Matematika

Srijeda

11:55

Dragana Perić

Glazbeni odgoj
9:10

Arijan Volić

Povijest
11:05

Sanja Ledić

Hrvatski jezik

Veliki odmor

9:10

Darko Kolenda

Fizika
11:05

Jelena Štrbac

Vjeronauk
9:10

Ivana Dražeta

Matematika

Četvrtak

7:30

Ana Rajić

Zemljopis
10:15

Gabrijela Krišto

Biologija
11:05

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Veliki odmor

11:55

Anto Sučić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:05

Ivana Zekić, Anita Babić, Melisa Pružan

Izborni predmet
11:55
R

Petak

7:30

Maja Stipić

Njemački jezik
7:30

Ivana Pjanić

Engleski jezik
10:15

Natalija M. Heraković

Kemija

Veliki odmor

9:10

Igor Matanović

Tehnički odgoj i informatika
8:20

Ivana Dražeta

Matematika
8:20

Sanja Ledić

Hrvatski jezik