Sekcije za predmetnu nastavu

Super-nastavnim programom pomažemo studentima da otkriju svoje strasti i razviju svoje vještine u predmetnom području koje ih uzbuđuje.

Dramska sekcija
Sanja Ledić / Antonio Bilić

Likovna sekcija
Kristina Vidak

Zabavna aritmetika
Ivana Dražeta

Robotika
Melisa Pružan

Creative English Club
Marija Matić

Nogometna sekcija
Anto Sučić

Tradicijska kultura
Gorana Matošević

Mali misionari
Jelena Štrbac

Literarno-novinarska sekcija
Ivana Zekić

Zemljopisna sekcija
Ana Rajić

Povijesna sekcija
Arijan Volić

Deutschgruppe
Maja Stipić

Bonton
Anita Babić

Biološko-ekološka
Gabrijela Krišto

Zbor osnovne škole
Dragana Perić

Galerija

[multimedia_carousel skin=”black” height=”550″ width_100_proc=”true” delay=”0.1″ image_width=”600″ image_height=”500″ number_of_thumbs_per_screen=”3″ auto_hide_nav_arrows=”false” show_bottom_nav=”false” show_on_init_bottom_nav=”false” auto_hide_bottom_nav=”false” elements_horizontal_spacing=”220″ elements_vertical_spacing=”40″ resize_images=”false” show_element_title=”false” border_color_off=”” border_color_on=”#ff0000″ show_preview_thumbs=”false” show_circle_timer=”false” circle_color=”#ff0000″ item_background_color_off=”#ffffff” title_color_on=”#ffffff” desc_color_on=”#ffffff”][multimedia_carousel_playlist_item img=”7765″ data_large_image=”7214″ data_bottom_thumb=”7765″ title=”Bonton”][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Mali misionari” img=”7775″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Zabavna aritmetika” img=”7762″ data_large_image=”7215″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Ekolosko bioloska” img=”7773″ data_large_image=”7215″][/multimedia_carousel_playlist_item][/multimedia_carousel]

Sekcije za razrednu nastavu

Dramska sekcija
Vanja Stipić Maslić / Antonio Bilić

Likovna sekcija
Ivanka Filipović

Folklorna sekcija
Ankica Jukanović

Ritmička sekcija
Irena Lovrić

Nogometna sekcija
Marko Kljakić

Kreativna sekcija
Dijana Stojak Miličević

Literarna sekcija
Anita Martinović

Prometna sekcija
Ivanka Baltić

Robotika
Slavica Andrušćak

Recitatorska sekcija
Ivona Alagić

Galerija

[multimedia_carousel id=”380998″ skin=”black” height=”550″ width_100_proc=”true” delay=”0.1″ image_width=”600″ image_height=”500″ number_of_thumbs_per_screen=”3″ auto_hide_nav_arrows=”false” show_bottom_nav=”false” show_on_init_bottom_nav=”false” auto_hide_bottom_nav=”false” elements_horizontal_spacing=”220″ elements_vertical_spacing=”40″ resize_images=”false” show_element_title=”false” border_color_off=”” border_color_on=”#ff0000″ show_preview_thumbs=”false” show_circle_timer=”false” circle_color=”#ff0000″][multimedia_carousel_playlist_item img=”7768″ data_large_image=”7214″ data_bottom_thumb=”7768″ title=”Dramska sekcija”][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Likovna sekcija” img=”7769″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Povijesna sekcija” img=”7760″ data_large_image=”7215″][/multimedia_carousel_playlist_item][/multimedia_carousel]