O gimnaziji

Visoka postignuća potkrijepljena su izvrsnim nastavnim planom i programom koji učenike priprema za život izvan granica učionice, a pojačan je sa mnogo inspirativnog podučavanja.

Posebnost naše Gimnazije jasno se vidi u dugogodišnjoj tradiciji i jedinstvenoj školi ovakve vrste u Županiji. Ovdje učenici mogu naći odgovore na svoje različite interese uz to što im nudimo kvalitetnu naobrazbu s reformiranim nastavnim planom i programom, izbornom nastavom, organiziranom kroz tromjesečja i eksternom maturom.

Svojim djelovanjem trudimo se odgajati buduće samosvjesne i odgovorne ljude te im prenijeti znanje koje će biti put k svjetlijoj budućnosti. Stoga, pored redovite nastave veliku pozornost polažemo i na aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima preko kojih se trudimo pružiti još više, unaprijediti njihove vještine i naučiti ih međusobnoj suradnji i timskom radu.

Izvannastavne aktivnosti

Razvijanje znatiželje, čuđenja,
kreativnosti i ljubavi prema učenju

Učenici su dobro podržani i emocionalno i obrazovno;
tu je uvijek netko kome se mogu obratiti za dodatnu pomoć i vodstvo.

Osiguravamo pružiti i razna putovanja, mogućnost volontiranja, suradnje s drugim školama i učenicima, jer tako na pravi način grade sliku o okolini, različitim običajima, zemljama, a što je važno zbog suzbijanja predrasuda i njihovog formiranja u građane svijeta.

Želimo da u našoj Gimnaziji vlada osmijeh, radost života, želja za učenjem. Njegovanjem tradicionalnih ljudskih vrijednosti, uz odgoj i obrazovanje, misija nam je uputiti učenike na put izvrsnosti za daljnje obrazovanje i život.

GODIŠNJAK 2021

Promicanje poštovanja, dobrobiti i različitosti u
brižnoj zajednici u kojoj svaki pojedinac može rasti.

Duhovni aspekt obrazovanja smatramo iznimno važnim, te potičemo sve učenike da prisustvuju okupljanju u duhu tolerancije i spremnosti na razumijevanje drugog stajališta. Škola ima kršćansku tradiciju, ali pozdravlja bogatu raznolikost vjera unutar zajednice.