Sekcije

Cijenimo neovisno razmišljanje, kreativnost i maštu te mogućnost da se bavimo temama izvan granica ispitnih specifikacija.

Dramska sekcija
Ivona Rajković

Klub RE-KREACIJE
Marija Marić

Book clubbers
Irena Matković

Literarno-novinarska sekcija
Marina Heraković

Multimedijalna sekcija
Igor Matanović

Mažoretkinje-sekcija
Darinka Radić

Kreativna kemija
Daliborka Čelan

Eko-biološka sekcija
Blaženka Matišić

Geografska sekcija
Dragana Mlakić

Psihološka sekcija
Klaudija Ribić

Religijska sekcija
Marija Glavaš

Sekcija sportskog plesa
Alen Gudalo / Marijana Žabić

Nogometna sekcija
Goran Jezeraškić

Likovna sekcija
Kristina Vidak

Sekcija animatora i volontera
Alen Gudalo

Školski zbor
Jakov Kajinić / s. Marija Jozefina

Galerija

[multimedia_carousel skin=”black” height=”550″ width_100_proc=”true” delay=”0.1″ image_width=”600″ image_height=”500″ number_of_thumbs_per_screen=”3″ auto_hide_nav_arrows=”false” show_bottom_nav=”false” show_on_init_bottom_nav=”false” auto_hide_bottom_nav=”false” elements_horizontal_spacing=”220″ elements_vertical_spacing=”40″ resize_images=”false” show_element_title=”false” border_color_off=”” border_color_on=”#ff0000″ show_preview_thumbs=”false” show_circle_timer=”false” circle_color=”#ff0000″][multimedia_carousel_playlist_item img=”7214″ data_large_image=”7214″ data_bottom_thumb=”7214″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Playlist Item – NEW” img=”7213″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Playlist Item – NEW” img=”7215″ data_large_image=”7215″][/multimedia_carousel_playlist_item][/multimedia_carousel]

Dopunska nastava

Hrvatski jezik
Ivona Rajković

Engleski jezik
Irena Matković

Njemački jezik
Tanja Lešić

Matematika – dodatna i dopunska nastava
Jasmina Čajlaković

Fizika – dopunska nastava
Darko Kolenda

Kemija
Daliborka Čelan

Povijest/Geografija
Toni Poljak

Hrvatski jezik
Marina Heraković

Engleski jezik
Marija Matić

Matematika
Mersiha Trako

Matematika – dodatna i dopunska nastava
Darinka Radić

Fizika – dodatna nastava
Darko Kolenda

Biologija
Blaženka Matišić

Galerija

[multimedia_carousel id=”380998″ skin=”black” height=”550″ width_100_proc=”true” delay=”0.1″ image_width=”600″ image_height=”500″ number_of_thumbs_per_screen=”3″ auto_hide_nav_arrows=”false” show_bottom_nav=”false” show_on_init_bottom_nav=”false” auto_hide_bottom_nav=”false” elements_horizontal_spacing=”220″ elements_vertical_spacing=”40″ resize_images=”false” show_element_title=”false” border_color_off=”” border_color_on=”#ff0000″ show_preview_thumbs=”false” show_circle_timer=”false” circle_color=”#ff0000″][multimedia_carousel_playlist_item img=”7214″ data_large_image=”7214″ data_bottom_thumb=”7214″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Playlist Item – NEW” img=”7213″][/multimedia_carousel_playlist_item][multimedia_carousel_playlist_item title=”Playlist Item – NEW” img=”7215″ data_large_image=”7215″][/multimedia_carousel_playlist_item][/multimedia_carousel]