Sekcije

Cijenimo neovisno razmišljanje, kreativnost i maštu te mogućnost da se bavimo temama izvan granica ispitnih specifikacija.

Dramska sekcija
Ivona Rajković

Klub RE-KREACIJE
Marija Marić

Book clubbers
Irena Matković

Literarno-novinarska sekcija
Marina Heraković

Multimedijalna sekcija
Igor Matanović

Mažoretkinje-sekcija
Darinka Radić

Kreativna kemija
Daliborka Čelan

Eko-biološka sekcija
Blaženka Matišić

Geografska sekcija
Dragana Mlakić

Psihološka sekcija
Klaudija Ribić

Religijska sekcija
Marija Glavaš

Sekcija sportskog plesa
Alen Gudalo / Marijana Žabić

Nogometna sekcija
Goran Jezeraškić

Likovna sekcija
Kristina Vidak

Sekcija animatora i volontera
Alen Gudalo

Školski zbor
Jakov Kajinić / s. Marija Jozefina

Galerija

Dopunska nastava

Hrvatski jezik
Ivona Rajković

Engleski jezik
Irena Matković

Njemački jezik
Tanja Lešić

Matematika – dodatna i dopunska nastava
Jasmina Čajlaković

Fizika – dopunska nastava
Darko Kolenda

Kemija
Daliborka Čelan

Povijest/Geografija
Toni Poljak

Hrvatski jezik
Marina Heraković

Engleski jezik
Marija Matić

Matematika
Mersiha Trako

Matematika – dodatna i dopunska nastava
Darinka Radić

Fizika – dodatna nastava
Darko Kolenda

Biologija
Blaženka Matišić

Galerija