7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Daliborka Ćelan

Kemija
8:20

Kristina Vidak

Likovna umjetnost
9:10

Jasmina Čajlaković

Matematika
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Marijana Rabić

Latinski jezik
11:05

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
11:55

Darko Kolenda

Fizika

Utorak

7:30

Dragana Mlakić

Geografija
8:20

Igor Matanović

Informatika
9:10

Tanja Lešić

Njemački jezik

Veliki odmor

10:15

Marijana Žabić

Latinski jezik
11:05

Irena Mataković

Engleski jezik
11:55

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
12:45
KO

Srijeda

7:30

Jasmina Čajlaković

Matematika
8:20

Toni Poljak

Povijest
9:10

Jasmina Čajlaković

Matematika

Veliki odmor

10:15

Marija Glavaš

Vjeronauk
11:05

Irena Mataković

Engleski jezik
11:55

Darko Kolenda

Fizika

Četvrtak

7:30

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
8:20

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:10

Dragana Mlakić

Povijest

Veliki odmor

10:15

Blaženka Matišić

Biologija
11:05

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
11:55

Dragana Perić

Glazbena umjetnost

Petak

7:30

Irena Mataković

Engleski jezik
8:20

Toni Poljak

Povijest
9:10

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost

Veliki odmor

10:15

Daliborka Ćelan

Kemija
11:05

Tanja Lešić

Njemački jezik
11:55

Blaženka Matišić

Biologija

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Jasmina Čajlaković

Matematika
8:20

Blaženka Matišić

Biologija
9:10

Irena Matković

Engleski jezik
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Darko Kolenda

Fizika
11:05

Toni Poljak

Povijest
11:55

Daliborka Čelan

Kemija

Utorak

7:30

Dunja Domić

Latinski jezik
8:20

Tanja Lešić

Njemački jezik
9:10

Dragana Mlakić

Geografija

Veliki odmor

10:15

Ivona Rajković

Hrvatski jezik
11:05

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:55

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Srijeda

7:30

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
8:20

Igor Matanović

Informatika
9:10

Darko Kolenda

Fizika

Veliki odmor

10:15

Toni Poljak

Povijest
11:05

Dragana Perić

Glazbena umjetnost
11:55

Jasmina Čajlaković

Matematika

Četvrtak

7:30

Irena Matković

Engleski jezik
8:20

Kristina Vidak

Likovna umjetnost
9:10

Jasmina Čajlaković

Matematika

Veliki odmor

10:15

Daliborka Čelan

Kemija
11:05

Tanja Lešić

Njemački jezik
11:55

Irena Matković

Engleski jezik

Petak

7:30

Dunja Domić

Latinski jezik
8:20

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
9:10

Irena Matković

Engleski jezik

Veliki odmor

10:15

Blaženka Matišić

Biologija
11:05

Marija Glavaš

Vjeronauk
11:55

Dragana Mlakić

Geografija

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Mersiha Trako

Matematika
8:20

Tanja Lešić

Njemački jezik
9:10

Marijana Žabić

Latinski jezik
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Toni Poljak

Povijest
11:05

Darko Kolenda

Fizika
11:55

Kristina Vidak

Likovna umjetnost

Utorak

7:30

Marijana Žabić

Latinski jezik
8:20

Mersiha Trako

Matematika
9:10

Daliborka Čelan

Kemija

Veliki odmor

10:15

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
11:05

Toni Poljak

Geografija
11:55

Irena Matković

Engleski jezik

Srijeda

7:30

Blaženka Matišić

Biologija
8:20

Mersiha Trako

Matematika
9:10

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Veliki odmor

10:15

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:05

Darko Kolenda

Fizika
11:55

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost

Četvrtak

7:30

Daliborka Čelan

Kemija
8:20

Dragana Perić

Glazbena umjetnost
9:10

Igor Matanović

Informatika

Veliki odmor

10:15

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
11:05

Irena Matković

Engleski jezik
11:55

Tanja Lešić

Njemački jezik

Petak

7:30

Toni Poljak

Povijest
8:20

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
9:10

Blaženka Matišić

Biologija

Veliki odmor

10:15

Marija Glavaš

Vjeronauk
11:05

Toni Poljak

Geografija
11:55

Irena Matković

Engleski jezik

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
8:20

Toni Poljak

Povijest
9:10

Darko Kolenda

Fizika
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Mediha Mulalić

Matematika
11:05

Irena Matković

Engleski jezik
11:55

Marijana Žabić

Latinski jezik

Utorak

7:30

Toni Poljak

Geografija
8:20

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
9:10

Darko Kolenda

Fizika

Veliki odmor

10:15

Tanja Lešić

Njemački jezik
11:05

Daliborka Čelan

Kemija
11:55

Blaženka Matišić

Biologija

Srijeda

7:30

Irena Matković

Engleski jezik
8:20

Marijana Žabić

Latinski jezik
9:10

Toni Poljak

Povijest

Veliki odmor

10:15

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
11:05

Kristina Vidak

Likovna umjetnost
11:55

Igor Matanović

Informatika

Četvrtak

7:30

Dragana Perić

Glazbena umjetnost
8:20

Daliborka Čelan

Kemija
9:10

Mediha Mulalić

Matematika

Veliki odmor

10:15

Irena Matković

Engleski jezik
11:05

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:55

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Petak

7:30

Blaženka Matišić

Biologija
8:20

Mediha Mulalić

Matematika
9:10

Tanja Lešić

Njemački jezik

Veliki odmor

10:15

Toni Poljak

Geografija
11:05

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
11:55

Marija Glavaš

Vjeronauk

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
8:20

Jasmina Čajlaković

Matematika
9:10

Dragana Mlakić

Geografija
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija
11:05

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:55

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Utorak

7:30

Tanja Lešić

Njemački jezik
8:20

Jasmina Čajlaković

Matematika
9:10

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija

Veliki odmor

10:15

Toni Poljak

Povijest
11:05

Darko Kolenda

Fizika
11:55

Dragana Mlakić

Povijest religija

Srijeda

7:30

Darko Kolenda

Fizika
8:20

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
9:10

Blaženka Matišić

Biologija

Veliki odmor

10:15

Dragana Mlakić

Geografija
11:05

Daliborka Čelan

Kemija
11:55

Irena Matković

Engleski jezik

Četvrtak

7:30

Blaženka Matišić

Biologija
8:20

Marija Glavaš

Vjeronauk
9:10

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost

Veliki odmor

10:15

Toni Poljak

Povijest
11:05

Marina Heraković

Sociologija
11:55

Irena Matković

Engleski jezik

Petak

7:30

Josip Knežević

Grčki jezik
8:20

Tanja Lešić

Njemački jezik
9:10

Daliborka Čelan

Kemija

Veliki odmor

10:15

Jasmina Čajlaković

Matematika
11:05
Izborna nastava
11:55
Izborna nastava

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Darko Kolenda

Fizika
8:20

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija
9:10

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Dragana Mlakić

Geografija
11:05

Mersiha Trako

Matematika
11:55

Toni Poljak

Povijest

Utorak

7:30

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija
8:20

Darko Kolenda

Fizika
9:10

Blaženka Matišić

Biologija

Veliki odmor

10:15

Daliborka Čelan

Kemija
11:05

Mersiha Trako

Matematika
11:55

Tanja Lešić

Njemački jezik

Srijeda

7:30

Mersiha Trako

Matematika
8:20

Dragana Mlakić

Geografija
9:10

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost

Veliki odmor

10:15

Irena Matković

Engleski jezik
11:05

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
11:55

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Četvrtak

7:30

Dragana Mlakić

Povijest religija
8:20

Toni Poljak

Povijest
9:10

Marina Heraković

Sociologija

Veliki odmor

10:15

Marija Glavaš

Vjeronauk
11:05

Daliborka Čelan

Kemija
11:55

Blaženka Matišić

Biologija

Petak

7:30

Tanja Lešić

Njemački jezik
8:20

Irena Matković

Engleski jezik
9:10

Josip Knežević

Grčki jezik

Veliki odmor

10:15

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
11:05
Izborna nastava
11:55
Izborna nastava

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Blaženka Matišić

Biologija
8:20

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija
9:10

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15

Mersiha Trako

Matematika
11:05

Dalibroka Čelan

Kemija
11:55

Dragana Mlakić

Geografija

Utorak

7:30

Mersiha Trako

Matematika
8:20

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija
9:10

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost

Veliki odmor

10:15

Darko Kolenda

Fizika
11:05

Dragana Mlakić

Povijest religija
11:55

Toni Poljak

Povijest

Srijeda

7:30

Marina Heraković

Sociologija
8:20

Darko Kolenda

Fizika
9:10

Marija Matić

Engleski jezik

Veliki odmor

10:15

Blaženka Matišić

Biologija
11:05

Mersiha Trako

Matematika
11:55

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost

Četvrtak

7:30

Tanja Lešić

Njemački jezik
8:20

Klaudija Ribić

Psihologija i pedagogija
9:10

Daliborka Čelan

Kemija

Veliki odmor

10:15

Dragana Mlakić

Geografija
11:05

Toni Poljak

Povijest
11:55

Marija Glavaš

Vjeronauk

Petak

7:30

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost
8:20

Josip Knežević

Grčki jezik
9:10

Marija Matić

Engleski jezik

Veliki odmor

10:15

Tanja Lešić

Njemački jezik
11:05
Izborna nastava
11:55
Izborna nastava

7:30

8:20

9:10

9:55

10:15

11:05

11:55

12:45

Ponedjeljak

7:30

Irena Matković

Engleski jezik
8:20

Darko Kolenda

Fizika
9:10

Blaženka Matišić

Biologija
9:55 – 10:15
Veliki odmor
10:15
Izborna nastava
11:05

Marina Heraković

Filozofija i logika
11:55

Mediha Mulalić

Matematika

Utorak

7:30

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
8:20

Goran Jezeraškić

Tjelesni i zdravstveni odgoj
9:10

Toni Poljak

Geografija

Veliki odmor

10:15
Izborna nastava
11:05

Tanja Lešić

Njemački jezik
11:55

Ivona Rajković

Hrvatski jezik i književnost

Srijeda

7:30

Daliborka Čelan

Kemija
8:20
Izborna nastava
9:10

Mediha Mulalić

Matematika

Veliki odmor

10:15

Darko Kolenda

Fizika
11:05

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
11:55

Toni Poljak

Povijest

Četvrtak

7:30

Marija Glavaš

Vjeronauk
8:20

Marina Heraković

Hrvatski jezik i književnost
9:10
Izborna nastava

Veliki odmor

10:15

Tanja Lešić

Njemački jezik
11:05

Blaženka Matišić

Biologija
11:55

Toni Poljak

Geografija

Petak

7:30

Marina Heraković

Filozofija i logika
8:20

Daliborka Čelan

Kemija
9:10

Toni Poljak

Povijest

Veliki odmor

10:15

Irena Matković

Engleski jezik
11:05

Josip Knežević

Grčki jezik
11:55

Mediha Mulalić

Matematika