Predbilježba djece za upis u prvi razred – Osnovna škola

Broj: 291/20

INFORMACIJA

O PREDBILJEŽBI DJECE ZA UPIS U PRVI (I.) RAZRED

Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” – Osnovna škola Travnik u šk. 2020./2021. godini

Informiraju se roditelji djece koja do 1. rujna 2020. godine navršavaju šest (6) godina, da će se predbilježba za upis u prvi (I.) razred devetogodišnjeg osnovnog školovanja u školskoj 2020./2021 godini vršiti u Tajništvu škole svakim radnim danom od 10 do 14 sati u razdoblju:

od 9. ožujka do 20. ožujka 2020. qodine

Testiranje prijavljene djece bit će 21. i 22. travnja 2020. qodine, a proqram “Male škole” će se realizirati u razdoblju od 18. do 29. svibnja 2020. qodine.

Uz predbilježbu za prijavu za upis u I. razred potrebno je priložiti i lzvod iz matične knjige rodenih (original ili ovjerenu kopiju).

Travnik, 3.3.2020.                                                                                       

direktor, Anto Rajić, prof.

Broj pregleda: 1695

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.