Učenici Gimnazije KŠC-a „Petar Barbarić“ Travnik na seminaru iz fizike: ,,Nuklearna medicina, radiološka dijagnostika i liječenje radioizotopima”

Naši učenici Darko Tusun, Gabriel Kovačević i Patrik Čeko su uz profesora fizike Darka Kolende sudjelovali su na seminaru na temu “Nuklearna medicina, radiološka dijagnostika i liječenje radioizotopima”.

Uvodnu riječ imali su prof. Hedim Osmanović te prof. Azra Busuladžić. U prvo nas je predavanje uveo dr. Edis Đedović, gdje je govorio o važnosti fizike unutar radioterapijskog tretmana. Nakon toga objasnio je radiobiološki učinak, tj. kako se stanica uz pomoć zračenja bori protiv karcinoma.

Drugo predavanje održala je dr. Amra Skopljak Beganović s temom “Medicinska fizika u nuklearnoj medicini” te nam pobliže pojasnila princip Hadronske terapije.

Iz CERN-a nam se javila dr. Yiota Foka, govorila je o nastajanju karbonske terapije koja je i nastala u CERN-u.

Nakon teorijskog predavanja prešli smo na praktični rad u programu “MatRad” te smo vidjeli s kojim se problemima suočavaju fizičari koji se bave radiološkom dijagnostikom.

Tu smo mogli vidjeti lubanju i mozak pogođen karcinomom, koji je ozračen koji je u svrhu liječenja ozračen protonima (protonsko zračenje – terapija). Cilj je bio izbjeći sve negativne efekte po cijenu zdravlja ozračene osobe time što izbjegavamo organe koji su jako osjetljivi na zračenje (oči, epifiza, leđna moždina, hipofiza…).

Zahvaljujemo CERN-u na dobro pripremljenom seminaru, ali i profesoru Darku Kolendi koji nas je pozvao prisustvovati ovom predavanju.

„Cjelodnevni masterclass započeo je predavanjima iz osnova nuklearne medicine i radioterapije kroz koje smo stekli znanje potrebno za praktični dio koji je uslijedio. U simulacijskom programu smo izračunavali vrstu i najoptimalniju dozu za liječenje tumora u različitim vrstama tkiva. Dan je zaključen virtualnim obilaskom ubrzivača čestica u Milanu. Masterclass je bio iznimno poučan i dao uvid u svakodnevne primjene fizike kao znanosti koja spašava živote.“

Patrik Čeko

Broj pregleda: 1766

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.