Obilježen II. Tjedan psihologije u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” Travnik

Psihološka sekcija Gimnazije sudjelovala je u obilježavanju II. Tjednu psihologije u SBK, kojeg je organizirala Podružnica psihologa SBK. Uz koordinaciju psihologinje Klaudije Ribić, članice psihološke sekcije su 7. i 8. veljače 2022. održale predavanja i radionice za učenike Osnovne škole KŠC-a „Petar Barbarić“, ne temu „Moje emocije“ i „Motivacija u učenju“. Cilj predavanja i radionica je bio educirati učenike o psihološkim procesima koji su važni u svakodnevnom funkcioniranju. Zahvaljujemo se članicama sekcije koje su pripremile ove zanimljive radionice, ali i učenicima Osnovne škole na aktivnom sudjelovanju.

Broj pregleda: 6835

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.