Međunarodni dan rijetkih bolesti

Možda se pitate zašto se zovu „rijetke bolesti“? Do sada je, prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti, klasificirano oko 8000 dijagnoza utvrđenih kod 300 milijuna ljudi, što je mali broj u odnosu na ukupnu ljudsku populaciju.

U Europi je od 25-30 milijuna oboljelih od rijetkih bolesti. U Federaciji BiH bi oko 180.000 stanovnika ili 6-8 posto moglo biti pogođeno nekom od rijetkih bolesti. Od ključne važnosti za rani početak tretmana te poboljšanje kvalitete života osoba s rijetkim bolestima je rana dijagnoza čije je utvrđivanje često izuzetno izazovno kako za lječnike tako i za oboljelog te njegovu obitelj.

Ovom prilikom izdvojit ćemo:

1. Progerija: poznata kao Hutchinson-Gilfordov sindrom, bolest je zbog kojih žrtve stare brže nego inače. Pacijenti rođeni s progerijom žive do ranih dvadesetih godina.

2. Narkolepsija: neurološki poremećaj spavanja karakteriziran kroničnim, pretjeranim napadima pospanosti tokom dana (stopa prevalencije: 50 na 100000 ljudi).

Članovi Biološko-ekološke sekcije i sekcije Mali kemičari, sa svojim voditeljicama nastavnicom Natalijom Milisav Heraković i nastavnicom Goranom Samardžić, odlučili su obilježiti ovaj značajan datum edukacijom o nekim rijetkim bolestima te izradom prigodnog plakata. Inače, od 2008. godine Međunarodni dan rijetkih bolesti obiježava se zadnjeg dana u veljači.

Natalija Milisav Heraković i Gorana Samardžić

Broj pregleda: 122

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.