NASTAVA TJELESNOG ODGOJA NA KLIZALIŠTU ISPRED NAŠEG CENTRA

Do sada smo s našim Gimnazijalcima išli na skijanje u sklopu zimskog programa tjelesnog odgoja, a ove godine radimo i klizanje, što nam je posebno drago. Bilo je zanimljivo, svi su uspjeli održati ravnotežu na ledu, a neki su pokazali da znaju i bolje od toga. Ovaj sat je bio i zanimljiv i koristan, što svakako namjeravamo ponoviti.

Broj pregleda: 1171

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.