Završni roditeljski sastanak Produženog boravka

U srijedu, 14.6.2023. godine s početkom u 16.15h u prostorijama Produženog boravka održan je roditeljski sastanak. Na samom početku, roditeljima se u prisustvu pedagoginje Marije Milanović, psihologa Antonia Bilića, pomoćnice direktora Marije Glavaš  s nekoliko riječi obratio direktor Anto Rajić. Nakon pozdravnih riječi voditeljice, časne sestre Ines Vujica, odgajateljica Ivana Janko Stupar  je sa dijelom učenika koji pohađaju Produženi boravak uz pratnju gitare otpjevala Himnu KŠC-a „Petar Barbarić“ „Slugo Božji“. Potom je uslijedilo izlaganje odgajateljice Zdenke Mišković na temu „Poticanje motivacije kod učenika u nastavi“. Objašnjavajući pojam i vrste motivacije te hijerarhiju djetetovih potreba, naglasila je koji su pozitivni načini motivacije te da je motivacija zadaća nastavnika i roditelja. Zadnja točka sastanka bio je osvrt voditeljice i odgajateljice s. Ines Vujica na rad Produženog boravka i suradnju sa Upravom škole i roditeljima. Izrazila je zadovoljstvo uspješno realiziranim godišnjim planom i programom Produženog boravka i bogatim sadržajem koji je uključivao nastupe na priredbama, izlete, ekološki rad, radionice, posjete. Pohvalila je i zahvalila za svaku suradnju na dobro i za dobro djece. Na samom kraju roditelji su dobili priliku obratiti se te su im podijeljeni upitnici s ciljem dobivanja povratne informacije za što bolji i efikasniji rad u novoj  školskoj godini.

Ivana Janko Stupar

Broj pregleda: 430

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.