Nove radionice -Vision Is Decision

Još jedan vikend s gimnazijalcima našeg centra u Sarajevu na radionicama u sklopu Vision Is Decision programa  u NCM-u „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu.

U pratnji bibliotekarke Marije Marić, šest učenika našeg Centra, susrelo se s vršnjacima iz drugih gradova BiH, a sve u cilju rada na novim izazovima projekta Vision Is Decision. Za njiih je održan niz zanimljivih radionica, a jedno praktično predavanje i radionicu za prisutne je održala upravo Marija Marić i to na temu: „Književno-znanstveni tekst: Komunikacija kroz pismeno izražavanje“. Kasnije je održana i radionica gdje su učenici u grupama pokušali napisati esej na temu zajedništva. Kao i do sada, naši učenici na ovih susretima uvijek pokažu dobro znanje, motivirani su za rad i kreativni.

Želja svih nas je kroz ovakve projekte naučiti mlade kako razmišljati u smjeru uspješne integracije u društvo i suvremena društvena zbivanja, informirati ih, naučiti kritičkom razmišljanju da bi mogli  pokazati inicijativu i biti pokretači promjena u pozitivnom smislu.

Broj pregleda: 551

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.