Natjecanje iz matematike 

Udruga matematičara “Ruđer Bošković” organizirala je natjecanje iz matetmatike u subotu 25. 3., a sudjelovali su učenici iz 26 škola. Uz natjecanje, učenici su imali priliku upoznati se i družiti s mladima koji vole matematiku. 

Broj pregleda: 1010

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.