JAVNI POZIV za dostavu ponuda za izvođenje izvanučionične nastave za 2022./2023.

Broj: 1345/22

Travnik, 13.10.2022.

Na temelju članka 29. Zakona o osnovnom školstvu KSB/SBK („Sl. novine KSB/SBK“ broj: 11/01 i 17/04), a sukladno Godišnjem planu i programu rada Škole za šk. 2022/2023. godinu i odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Sustava katoličkih škola za Europu (broj: 10/16 i 122/17), raspisuje se

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda davatelja usluga za izvođenje izvanučioničke nastave  u školskoj 2022./2023. godini

1. PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača u izvršenju usluga organizacije izvanučioničke nastave. Plan izvanučioničke nastave je obrazovnog i odgojnog karaktera odnosno u funkciji realiziranja nastavnog plana i programa.

2. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz predmeta ovog javnog poziva i prilažu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude.

3. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE PO RAZREDIMA

RAZREDBROJ UČENIKA/NASTAVNIKADESTINACIJAVRIJEME
I23 učenika i 2 nastavnikaGuča Gora,TravnikSvibanj 2023.  
II34 učenika i 2 nastavnikaZenica (Kino „Ekran“) Guča Gora, TravnikListopad 2022. Svibanj 2023.
III27 učenika i 2 nastavnikaJajceSvibanj 2023.  
IV36 učenika i 2 nastavnikaZenica (Kino „Ekran“) Travnik (posjet tvornici) JajceListopad 2022. Siječanj 2023. Svibanj 2023.
V35 učenika i 2 nastavnikaTravnik (posjet tvornici) Zenica (Kino „Ekran“) SarajevoListopad 2022. Listopad 2022. Svibanj 2023.
VI37 učenika i 2 nastavnikaSarajevo JajceListopad 2022. Svibanj 2023.
VII41 učenik i 3 nastavnikaRama – Šćit SarajevoListopad 2022. Svibanj 2023.
VIII29 učenika i 2 nastavnikaMostar – Hutovo blato SarajevoListopad 2022. Svibanj 2023.
IX36 učenika i 2 nastavnikaVlašićSvibanj 2023.  
*Napomena: Izvanučionička nastava u Zenicu (Kino „Ekran“) realizira je u jednom terminu za sve učenike (drugi, četvrti i peti razred).

4. SADRŽAJ PONUDE
1. Naziv i točna adresa ponuditelja
2. Ovjerena preslika Rješenja iz sudskog registra (ne starija od 60 dana)
3. Ovjerena preslika ID broja poreznog obveznika
4. Dokaz o izvršenom tehničkom pregledu o ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registracijski broj vozila)
5. Dokaz o starosti autobusa (ovjerena preslika prometnih dozvola za vozne jedinice kojim će se realizirati – starost voznih jedinica treba biti do 12 godina)
6. Potvrda o zaposlenim radnicima koji će izravno sudjelovati u realizaciji (licencirani vozači) – ne starija od 60 dana

5. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Ugovor se dodjeljuje ponuditelju na temelju kriterija najpovoljnije ponude. Ponuditelji mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu ju mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. Podugovaranje je dozvoljeno isključivo uz suglasnost Naručitelja.

6. OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
Ponuditelji će biti informirani o rezultatima Javnog poziva za dodjelu ugovora najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA
Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ osobno u Tajništvo škole ili preporučeno putem pošte na adresu:  Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Osnovna škola Travnik, Školska 1, 72 270 Travnik u roku od 5 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Škole odnosno
Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude u prostorijama Škole. O terminu javnog otvaranja ponuda svi sudionici će biti informirani telefonskim putem.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

8. OSTALE ODREDBE
Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od dostavljenih ponuda ili može poništiti poziv u bilo koje vrijeme sklapanja Ugovora bez odgovornosti i obrazloženja takve odluke.
Naručitelj zadržava pravo da zahtijeva dostavu i druge dokumentacije i podataka koje Školi budu potrebni za realizaciju izvanučioničke nastave, a nisu traženi u sadržaju ponude.

Direktor
Anto Rajić, prof.

Preuzmi dokument Javnog poziva

Broj pregleda: 567

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.