Literarni natječaj za učenike srednjih škola

Prigodom obilježavanja Andrićevih dana i 75. godišnjice objavljivanja pripovijetke “Priča o vezirovom slonu” Katolički školski centar “Petar Barbarić”- Gimnazija Travnik raspisuje

LITERARNI NATJEČAJ „IVO ANDRIĆ – NAŠ NOBELOVAC“ ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

na temu:

“Narod strada, šapuće i brani se, ako ne može drugačije a ono ovako, pričama u kojima živi njegova nejasna ali neuništiva želja za pravdom, za drugačijim životom i boljim vremenima.”

Propozicije natječaja:

  • Literarni radovi mogu biti u svim vrstama i izričajima.
  • Pravo sudjelovanja imaju učenici srednjih škola sa svojim autorskim radovima.
  • Radove je potrebno poslati isključivo u tiskanoj formi (Times New Roman, font 12) sa podatcima: ime i prezime učenika, razred, ime mentora, naziv škole, kontakt adresu elektronske pošle te podatkom da ste suglasni da se najbolji radovi objave na web-stranici i društvenim mrežama Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik.
  • Dostava radova isključivo na adresu elektronske pošte ksc.gimnazija.travnik@gmail.com s naznakom ZA NATJEČAJ.
  • Natječaj otvoren od 10. listopada 2022. godine do 24. listopada 2022. godine.
  • Objava rezultata: 26. listopada 2022. godine, na Andrićevom danu u KŠC “Petar Barbarić Travnik.


Voditeljica Aktiva hrvatskog jezika i književnosti prof. Marina Heraković
Koordinatorica za Andrićeve dane prof. Ivona Rajković

Travnik, 6. listopad 2022. godine
Ur. broj: 1023/22

Direktorica:
Ivana Ćurčić, prof.

Preuzmi dokument natječaja

Broj pregleda: 1021

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.