MJERE I SMJERNICE ZA ZAŠTITU DJECE I RANJIVIH OSOBA

Predavanje za Upravu Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik

U prostorijama Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik u četvrtak, 23. rujna 2021. godine, u 09:00 sati je održano predavanje za direktore, pedagoge, psihologe, tajnike i odgajatelje obiju škola u Centru. Predavanje pod nazivom „Mjere i smjernice za zaštitu djece i ranjivih osoba“ izlagao je dr. sc. Ilija Marković, docent na Katedri kanonskog prava. U izlaganju se vlč. Marković posebno osvrnuo na zaštitu djece i ranjivih osoba u odgojno-obrazovnim ustanovama, utemeljujući smjernice i mjere na odredbama VI. Knjige Zakonika kanonskog prava, dokumentima rimskih prvosvećenika i Kongregacije za nauk vjere, dokumentu Hrvatske redovničke konferencije Mjere i upute za zaštitu djece i ranjivih osoba te dokumentu BK BiH.

Djeca mogu biti ugrožena kroz nasilje, zlostavljanje, zavođenje i zanemarivanje te bi svaka ustanova pri zapošljavanje trebala imati oštar kriterij jer ne snalazi se svaka osoba jednako dobro u radu s djecom. Ukoliko dođe do nečega od navedenog, bitno je informirati nadležne, zabilježiti sve i raspraviti, omogućiti stručnu pomoće te primijeniti zakonske odredbe.

Nakon predavanja izrodila se potreba za pravilnikom i povjerenikom, koji će biti kontakt osoba u slučaju ugrozde djece i ranjivih osoba, te u skorijoj budućnosti organzirati i edukaciju za sve djelatnike Centra na ovu temu.

Marija Glavaš

Broj pregleda: 3873

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.