Učenici Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ sudjelovali na radionici “Kvalitetno obrazovanje za sve”

Učenici Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Marko Martinović i Mia Martić u pratnji nastavnice Matee Marin sudjelovali su na radionici „Kvalitetno obrazovanje za sve“ 28. i 29. rujna 2021. godine, na Igmanu.

Centar za obrazovne inicijative Step By Step u partnerstvu s Vijećem Europe organizirali su radionice o kritičkom mišljenju za učenike/ce i nastavnike/ce. Cilj projekta je razviti i uspostaviti školske platforme koje će osigurati neovisno učenje i oazu za kontinuirani razvoj kritičkog mišljenja, vrijednosti, principa socijalne pravde i kompetencija za demokratsku kulturu među djecom.

Imali smo priliku zajedno učiti o kritičkom mišljenju i vrijednostima koje su stubovi metodologije koju Centar zastupa i rade na osnivanju školskih klubova.

Na jednom mjestu uspjeli smo razmijeniti iskustva, a s radionice smo ponijeli nova poznanstva, znanja i ideje koje ćemo moći predstaviti svojim kolegama.

Matea Marin

Broj pregleda: 5277

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.