USPJEŠNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI PROGRAMA SOCIJALIZACIJE S PRAVOM U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA „PETAR BARBARIĆ“

Program socijalizacije s pravom (PSP) predstavlja stručno osmišljen koncept za rad s učenicima u cilju prevencije maloljetničke delikvencije.

Cilj je kroz cjelokupan život i rad škole dodatno ojačati sastavnice izgradnje snažnog civilnog društva u kojem će pravna država biti okosnica društva, a pojava maloljetničke delikvencije svedena na najmanju moguću mjeru.

To je koncept koji u svojoj realizaciji u školi podrazumijeva zajednički rad učitelja i policijskih službenika.

Nizom aktualnih i zanimljivih tema, interdisciplinarnim pristupom i primjenom suvremenih nastavnih strategija potiče se samostalnost, interaktivnost i sposobnost kritičkog promišljanja i nenasilnog djelovanja učenika, s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene uključenosti, kao i stvaranja pozitivnog odnosa prema policiji i ostalim javnim institucijama.

Koncept socijalne prihvatljivosti zahtijeva razumijevanje i empatiju prema potrebama drugih pojedinaca i zajednica. Razvijajući empatiju prema kulturnim identitetima drugih, dodatno se osnažuje promjena koncepta poštivanja ljudskih prava iz pasivnog u aktivni oblik koji podrazumijeva obveze djelovanja za zaštitu ljudskih prava kao i izbjegavanje postupaka koji predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Procesom socijalizacije s pravom pojedinci usvajaju općeprihvaćene univerzalne i društvene norme i vrijednosti. U skladu s time, jedan od osnovnih ciljeva socijalizacije s pravom jeste stvaranje harmonije i ravnoteže između potreba, interesa i slobode pojedinca i uvažavanja, prihvaćanja i djelovanja u skladu sa zakonskom pravnom legislativom koju društvo utvrdi.

Zakoni su u određenom društvu najinteligentniji čuvari slobode i odgovornosti. Oni podrazumijevaju veliku zadaću  uređenja i sređivanja. Podizanje svijesti o obvezama, pravu i pravnoj kulturi predstavlja vrlo važan pokazatelj razine razvijenosti demokracije u određenom društvu. Upravo zato PSP uključuje upoznavanje sa zakonskim i institucionalnim okvirima vezanim za razvoj djece i maloljetnika s ciljem:

  • smanjenja kršenja zakona odgovornim ponašanjem i djelovanjem,
  • promoviranja dubljeg razumijevanja zakonskih okvira i pravne regulative,
  • povećanja moralne potpore poštivanju zakona.

Konceptom PSP pažnja je posvećena razvoju i jačanju socijalne i građanske kompetencije učenika, kako bi osigurali učeničko opredjeljenje za aktivno i demokratsko sudjelovanje u društvu. U cilju razvoja istih kompetencija pozorno su odabrane teme u obliku modula razrađenih za realizaciju u nastavi.

Program socijalizacija s pravom sprovodi se uz suglasnost nadležnog Ministarstva obrazovanja znanosti kulture i sporta i organizacije PH Internationale.

Aktivnosti PSP-a realizirane su u 8.b odjelu naše škole kroz sate Zajednice učenike i odgoja za demokraciju. Aktivnosti s učenicima sprovele je policijska službenica gospođa Meliha Migalo i Marija Milanović, pedagoginja škole.

Kroz školsku 2020./2021. godinu realizirano je svih šest modula:

Modul 1: PRAVA I OBVEZE DJECE I MLADIH

Cilj aktivnosti je da učenici nauče/ponove osnovna prava i obveze djece i mladih te nauče poštivati i štititi svoja i prava drugih.

Modul 2: MALOLJETNIČKA PRAVDA

Cilj aktivnosti je učenike naučiti osnovnim karakteristikama koncepta maloljetničke pravde.

Modul 3: INSTITUCIJE I USTANOVE U ZAŠTITI DJECE I MLADIH I NJIHOVIH PRAVA

Cilj je da učenici prepoznaju institucije u lokalnoj zajednici koje imaju obvezu zaštite djece i mladih te njihovih prava.

Modul 4: OVISNOSTI

Učenici će moći prepoznati najučestalije vrste ovisnosti, uočiti moguće opasnosti i posljedice koje nosi ovisnost te razviti odgovornost prema vlastitom zdravlju i sposobnost donošenja ispravnih odluka.

Modul 5: KULTURA PONAŠANJA

Cilj je da učenici razumiju značaj zdravlja, zdravog načina života i društveno prihvatljivog ponašanja, uočavaju i imenuju društvene probleme na različitim razinama te koriste demokratske postupke za njihovo rješavanje.

Modul 6: NASILJE I ZANEMARIVANJE

Cilj je da učenici prepoznaju i navode osnovne vrste i oblike nasilja i zanemarivanja te korake reagiranja u slučajevima nasilja i zanemarivanja.

Učenicima zahvaljujemo na interaktivnom radu, na stvaranju atmosfere u kojoj su svi mogli izraziti svoje iskustvo ili razmišljanja o relevantnim temama te zajedno kreirati okolinu koja je spremnija primijeniti i prihvatiti socijalno prihvatljive oblike ponašanja.

Marija Milanović, pedagoginja

Broj pregleda: 14344

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.