OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O AUTIZMU U KATOLIČKOM ŠKOLSKOM CENTRU „PETAR BARBARIĆ“ TRAVNIK

Svjetski dan svjesnosti o autizmu  u svijetu se obilježava 2. travnja. Kako su učenici tada na proljetnom raspustu, isti dan smo obilježili u srijedu, 31.ožujka. Učenici i djelatnici obukli su  plave i bijele majice i ukrasili prozore plavim balonima  kako bi se  skrenula pažnja javnosti na osobe iz autističnog spektra, naročito kad je riječ o djeci. Na satu likovnog odgoja učenici su  crtali  puzzle koje označavaju želju za povezivanjem djelića i konačnim shvaćanjem autizma.

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) je vrlo složen neurorazvojni poremećaj koji zahvaća sve aspekte dječje osobnosti: komunikaciju, motoriku, ponašanje i učenje. Neurorazvojni poremećaji očituju se u ranom razvojnom razdoblju, a nastaju zbog poremećaja u razvoju i/ili funkcioniranju središnjeg živčanog sustava. Pojam autizam u psihijatriju uvodi E. Bleuer 1911. opisujući društvenu izolaciju, a autistični poremećaj prvi opisuje američki dječji psihijatar L. Kanner 1943.

Autizam je razvojni poremećaj kojeg karakterizira zaostajanje u razvoju socijalnih vještina, jezičnih vještina, kao i različitih oblika ponašanja. To je stanje koje traje cijeli život, a ne bolest koja se može izliječiti. Može se i treba provoditi terapija kako bi se dijete dovelo na što višu razinu životne funkcionalnosti i produktivnosti.

Autizam se otkriva u ranom djetinjstvu. Može se prepoznati već od 18. mjeseca života, a najčešće se simptomi prepoznaju u periodu od 2. do 3. godine. Što se prije otkrije i intervenira, veće su šanse da će dijete kasnije u odrasloj dobi bolje funkcionirati.

Zanimljive činjenice o autizmu:

  • 1 od 8 osoba ima autizam, od čega 1 na 56 dječaka
  • Autistični poremećaj danas ima oko 67 milijuna ljudi
  • Troškovi za autizam kroz životni vijek iznose oko 3,2 milijuna dolara po osobi.

Nikolina Puzić, logopedinja.

Broj pregleda: 5741

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.