Petkom iz povijesti 12.3.2021.

Hodajući Travnikom i okolnim mjestima, često prođemo pored starih austrougarskih zgrada, koje su nastale iz potrebe osuvremenjivanja grada, pokretanja industrije, društvenog života i sl. Sada one služe drugoj svrsi, neke su obnavljane, a neke i dalje propadaju i predstavljaju opasnost za prolaznike. Nekih jednostavno više nema.

Travničkoj spomenici pronašli smo dio pod nazivom ŽIVOTNE I SOCIJALNE PRILIKE koji govori o otvaranju nove industrije i podsjeća na neka jednostavnija vremena prije toga.

U napomenama se navode i lokacije nekih značajnih obrta i drugih zgrada, što vam u transkripciji donosimo i ovdje:

„1.KOŽARA (tabhana) prije na Čabruši, sada je uz Lašvu blizu klaonice.

2. Tvrtka UGAR u Turbetu bila je najprije (1912.) privatno poduzeće braće Hagenbucher, a zatim (1917.) dioničko društvo. Njezina šumska željeznica ide na zapadnoj strani čak preko Korićana (1929.), a na istočnoj strani gradi se sada prema Rastovo-Sebešiću. Prolazi malo iznad sestarskih njiva.

3. SOCIJALNA društva, organizacije i ustanove:

a) za promicanje materijalnog blagostanja: Dobrovoljno vatrogasno društvo (1880.). -Gradska klaonica (1895.). –Mljekarna, osn. 22. XI. 1927. god. kao ‘oblasna mljekarska zadruga’; radi skupe uprave nije se isplatila, te zato god. 1931. prešla u privatne ruke. – Sirarska, ovčarska zadruga Vlašić (1931.). – ‘Sreska pripomoćna zaklada’ za potpomaganje poljoprivrednika (1907.).- Gradski voćarski rasadnik (1927.).  (…) – Podružnica Crvenog Krsta. – ‘Merhamet’, potporno društvo za siromašne muslimane (1920.). – Dok je bolnica bila u općinskoj upravi (1898. – 1928.) bila je ujedno i ‘uboški dom’; sada te ustanove više nema.“

(Travnička spomenica: 1932. str. 58.)

Broj pregleda: 3598

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.