09 tra 2020

Raspored internet nastave za učenike Gimnazije

1. Razred 2. Razred 3. Razred 4. Razred
Ponedjeljak Ponedjeljak Ponedjeljak Ponedjeljak
9:00 -10:00  Hrvatski 9:00 -10:00  Hrvatski 9:00 – 9:30  Engleski 9:00 – 9:30  Fizika
10:00 – 10:30 Njemački 10:00 – 10:30 Fizika 9:30 -10:00  Njemački 9:30 -10:00  Kemija
10:30 -11:00  Fizika 10:30 -11:00  Biologija 10:00 -10:30 Matematika 10:00-11:00 Hrvatski
11:00 – 11:30  Biologija 11:00 – 11:30 Njemački 11:00 -11:30 Kemija 11:00 -11:30 Povijest
11:30 -12:00   Povijest   11:30 -12:00  Matematika 11:30 -12:00 Geografija 11:30 -12:00   Engleski
Utorak Utorak Utorak Utorak
9:00 -10:00   Engleski 9:00 -10:00 TZO 9:00 -10:00  Hrvatski 9:00 -10:00 Matematika
10:00 -10:30  Kemija 10:00 – 10:30 Povijest 10:30 -11:00  Fizika 10:00 – 10:30  Biologija
10:30 – 11:00  Geografija 10:30 -11:00  Engleski 11:00 – 11:30 Biologija 10:30 -11:00  Njemački
11:00 -12:00 TZO 11:00 – 11:30  Latinski 11:30 -12:00  Povijest 11:00 – 11:30 Filozofija
  11:30 -12:00 Kemija   11:30 -12:00 Geografija
Srijeda Srijeda Srijeda Srijeda
9:00 -10:00  Hrvatski 9:00 -10:00  Hrvatski 9:00 – 9:30  Engleski 9:00 – 9:30  Fizika
10:00 – 11:00 Matematika 10:00 – 10:30 Geografija 9:30 -10:00  Njemački 10:00 – 10:30 Hrvatski
11:00 – 11:30  Fizika 10:30 – 11:00 Vjeronauk 10:00 -10:30  Kemija 10:30 -11:00  Povijest
11:30 -12:00   Biologija 11:00 – 11:30 Fizika 10:30 -11:00 Geografija 11:00 – 11:30  Filozofija
  11:30 -12:00 Likovno 11:00-12:00  TZO 11:30 -12:00  Kemija
Četvrtak Četvrtak Četvrtak Četvrtak
9:00 – 9:30   Njemački 9:00 – 9:30  Biologija 9:00 – 9:30 Hrvatski 9:00 – 9:30   Engleski
9:30 – 10:00  Latinski 9:30 – 10:00  Povijest 9:30 – 10:00  Matematik 9:30 – 10:00  Biologija
10:00 – 10:30 Vjeronauk 10:00- 11:00 Engleski 10:00 -10:30 Fizika 10:00- 11:00 Tjelesno
10:30 – 11:00 Kemija 11:00- 11:30 Geografija 10:30 – 11:00 Biologija 11:00- 11:30   Vjeronauk
11:00- 11:30   Povijest 11:30 – 12:00 Njemački 11:00- 11:30  Sociologija  
11:30 – 12:00 Geografija   11:30 – 12:00Psihologija i pedagogija  
Petak Petak Petak Petak
9:00 -9:30  Informatika 9:00 -9:30 Glazbeno 9:00 -9:30   Sva izborna područja 9:00 -9:30    Njemački
9:30 – 10:00 Matematika 9:30 – 10:30  Matematika 9:30 – 10:00  Psihologija i pedagogija 9:30 – 10:00 Latinski
10:00 – 10:30 Engleski 10:30 -11:00 Kemija 10:00 – 10:30  Grčki 10:00-10:30 Geografija
10:30 -11:00  Likovno 11:00 – 11:30 Informatika 10:30 -11:00  Povijest 10:30 -11:00 Matematika
11:00 – 11:30 Latinski 11:30 -12:00  Latinski 11:00 – 11:30  Povijest Religije 11:00 -12:00 Sva izborna područja
11:30 -12:00   Glazbeno   11:30 -12:00  Vjeronauk