Odluka o obustavi nastave

Na temelju članka 145. Statuta Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ – Gimnazija Travnik i članka 141. Statuta Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ – Osnovne škole Travnik, direktori d o n o s e

ODLUKU

I.

Obustavlja se nastavni proces u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ Travnik počevši od 13. ožujka 2020. godine do 27. ožujka 2020. godine (15 dana).

II.

Radno vrijeme za nastavno osoblje je podijeljeno u dvije smjene kako slijedi:

  1. Smjena od 8 do 12 sati za predavače predmetne nastave OŠ i predavače Gimnazije
  2. Smjena od 13 do 17 sati za predavače razredne nastave OŠ.

Navedeni raspored odnosi se i na asistente/volontere Škola.

III.

Svi predavači kojima su OŠ i Gimnazija matične škole dužni su doći u petak 13.3.2020. godine u 8 sati u Centar radi definiranja radnih obveza.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Travniku, 12. ožujka 2020. godine
Ur. broj: 252/20 – GIM
Ur. broj: 346/20 – OŠ

Direktorica, Ivana Ćurčić, prof
Direktor, Anto Rajić, prof.

Broj pregleda: 1771

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.