LJETNA ŠKOLA U KONJICU

Učenici Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik Osnovna škola,  u pratnji pedagoginje Ivone Dujmović i nastavnice Matee Marin sudjelovali su na ljetnoj školi o kompetencijama za demokratsku kulturu koja je održana 24. i 25. kolovoza u Konjicu u okviru zajedničkog projekta Centra za obrazovne inicijative Step By Step i Vijeća Europe „Kvalitetno obrazovanje za sve“. Učenici: Danin Kajmaković, Darian Pašić, Mirna Barišić i Vanja Valjan imali su priliku učiti o demokraciji, kritičkom mišljenju i razgovarati o školskim klubovima kritičkog mišljenja. Razgovarali su i o participaciji nastave te o ulozi nastavnika u životu djece. S ljetne škole su ponijeli nova poznanstva, znanja i ideje koje će moći predstaviti svojim kolegama.

Matea Marin

Broj pregleda: 311

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.