14 ožu 2020

Odluka o obustavi nastave

 

 

 

Na temelju članka 145. Statuta Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ – Gimnazija Travnik i članka 141. Statuta Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ – Osnovne škole Travnik, direktori d o n o s e

 

ODLUKU

 

I.

Obustavlja se nastavni proces u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ Travnik počevši od 13. ožujka 2020. godine do 27. ožujka 2020. godine (15 dana).

 

II.

Radno vrijeme za nastavno osoblje je podijeljeno u dvije smjene kako slijedi:

  1. Smjena od 8 do 12 sati za predavače predmetne nastave OŠ i predavače Gimnazije
  2. Smjena od 13 do 17 sati za predavače razredne nastave OŠ.

Navedeni raspored odnosi se i na asistente/volontere Škola.

 

III.

Svi predavači kojima su OŠ i Gimnazija matične škole dužni su doći u petak 13.3.2020. godine u 8 sati u Centar radi definiranja radnih obveza.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Travniku, 12. ožujka 2020. godine

Ur. broj: 252/20 – GIM

Ur. broj: 346/20 – OŠ

 

Direktorica                                                                                                               direktor

Ivana Ćurčić, prof                                                                                                    Anto Rajić, prof.

Preuzmi dokument