Učenici Gimnazije aktivno sudjelovali na kreativnoj radionici “Digitalni marketing u praksi”

Datum: 22. veljače 2024.

Učenici naše Gimnazije pokazali su svoj kreativni duh i stručnost tijekom nedavne radionice pod nazivom “Digitalni marketing u praksi”. Radionica, održana u organizaciji Sveučilišta/ Univerziteta “Vitez” u Travniku zajedno s stručnjacima iz područja digitalnog marketinga, pružila je učenicima jedinstvenu priliku da steknu praktična znanja iz područja digitalnog oglašavanja.

Sudionici radionice bili su učenici različitih škola, a njihov entuzijazam i predanost bili su nevjerojatni. Tijekom radionice, stručnjaci su dijelili svoje iskustvo i znanje o trendovima u digitalnom marketingu, analizi ciljne publike, korištenju društvenih mreža u promociji, i drugim ključnim aspektima online promocije.

Jedan od istaknutih trenutaka bio je kada su učenici imali priliku raditi u malim timovima na stvarnim projektima digitalnog marketinga. Svojim timskim radom, kreativnim idejama i primjenom stečenih znanja, učenici su izradili inovativne marketinške kampanje koje su kasnije predstavili ostalim sudionicima radionice.

Profesor informatike, Igor Matanović, izrazio je zadovoljstvo aktivnim sudjelovanjem svojih učenika. “Ova radionica pružila je našim učenicima priliku da primijene svoje teorijsko znanje u stvarnim situacijama. Bili su izuzetno angažirani i pokazali su veliki interes za područje digitalnog marketinga.”

Nakon uspješnog završetka radionice, učenici su izrazili želju za sudjelovanjem u sličnim događanjima u budućnosti te su se zahvalili organizatorima na prilici za učenje i razvoj svojih vještina.

Ova kreativna radionica svakako je doprinijela širenju horizonta znanja naših učenika i potaknula ih da razmišljaju o budućnosti u području digitalnog marketinga.

Broj pregleda: 170

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.