Edukativna radionica Dogs Trust u Razrednoj nastavi

 Predavači Fondacije Dogs Trust su 15. veljače 2024. g. u našoj  školi održali  korisnu  edukativnu radionicu za učenike razredne nastave. Fondacija se zalaže za humane, efikasne mjere rješavanja problema napuštenih pasa kao i humani i samoodrživi sustav za upravljanje populacijom pasa. S ciljem ostvarivanja te misije vrše programe edukacije i podizanja svijesti, programe obuke pasa, sterilizacije, obuke veterinara i programe udomljavanja. Naši učenici su imali priliku na zanimljiv način naučiti nešto više o naravi pasa. Upoznati su s načinima na koji se treba odnositi prema psima u raznim situacijama, a da ne dovedu sebe u opasnost niti povrijede psa. Pokazali su  veliki interes i sa zadovoljstvom sudjelovali u interakciji s predavačima.

Broj pregleda: 210

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.