JAVNI POZIV za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu

Na osnovu članka 24. Statuta Privatne predškolske ustanove „o. Ante Gabrić“ i na temelju Suglasnosti Upravnog vijeća Privatne predškolske ustanove „o. Ante Gabrić“ raspisuje se:

JAVNI POZIV
za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu

I.
Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se redovan prijem djece predškolskog uzrasta za pedagošku 2023./2024. godinu vršiti  u periodu od 24.07.2023. godine do 07.08.2023. godine. Polaznici vrtića mogu biti djeca uzrasne dobi od jedne godine do polaska u školu.

II.
Zahtjev za upis može se preuzeti na porti Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“, Školska 1, Travnik (od 08:00 do 12:00 svakim radnim danom) ili na web stranici: www.ksc-travnik.net

III.
Prijave se mogu izvršiti za: poludnevni i cjelodnevni program.

IV.
U postupku analize zaprimljenih prijava putem javnog poziva za prijem djece, odnosno prilikom bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv, kandidati će se bodovati prema slijedećim kriterijima:

Br.StatusBodovi
1.Dijete bez oba roditelja15
2.Dijete samohranih roditelja, ako je roditelj zaposlen15
3.Dijete samohranih roditelja, ako je roditelj nezaposlen10
4.Dijete čija su oba roditelja zaposlena15
5.Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen5
6.Dijete čiji roditelji imaju status invalida10
7.Dijete koje će biti na cjelodnevnom boravku u ustanovi20
8.Dijete u godini pred polazak u školu3
9.Ako je u obitelji 3 ili više malodobne djeceza svako dijete po 1 bod

Pod obveznom dokumentacijom smatra se prijava na javni poziv (zahtjev za upis), rodni list djeteta, kopija osobnih iskaznica od roditelja i potvrda o zdravstvenom stanju djeteta od nadležnog liječnika.

Pod dodatnom dokumentacijom (original ili ovjerena kopija) podrazumijeva se:

  • Dokaz o smrti  roditeljã, dokaz o proglašenju roditelja nestalim, oduzimanju prava na roditeljsku skrb sudskim putem;
  • Relevantna medicinska dokumentacija
  • Dokaz/uvjerenje o statusu roditelja (u slučaju invalidnosti) nadležne službe
  • Potvrde poslodavca o zaposlenosti roditelja
  • Kućna lista za djecu koja imaju status trećeg i svakog narednog djeteta u obitelji ili kopije rodnih listova za djecu koja se navode

V.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljena djeca će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavljena uredna dokumentacija. Kod većeg broja kandidata u odnosu na broj upisnih mjesta, ista se popunjavaju s kandidatima rangiranim prema bodovanju u skladu s kriterijima. Prijave koje ispunjaju uvjete Javnog poziva, a zbog prekobrojnosti nisu na listi prijedloga za upis, raspoređuju se na listu čekanja.

VI.
U slučajevima neblagovremenosti podnošenja prijava i prijavljivanja koje nije u skladu s Javnim pozivom, prijave se odbacuju.

Br: 20/23
Datum: 20.07.2023.

v.d. direktor
don Josip Dedić, mag.teol.

Broj pregleda: 2050

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.