Sat kodiranja

Centar za promociju civilnog drušva svake godine uključuje nastavnike i učenike u projekt Sat kodiranja diljem zemlje. Zadnjih nekoliko godina, članovi sekcija Robotike predmetne i razredne nastave i Coding club- a predmetne nastave, redovito se uključuju u taj projekt pod vodstvom nastavnica Melise Pružan, Slavice Andruščak i Medihe Mulalić. Svake godine učenici stječu nova iskustva u kodiranju radeći sa suvremenim programima i materijalima koji su im dostupni. Ove godine je kombinacijom edukativnog STEM materijala bio cilj stvaranje okruženja za učenje koje pomaže djeci da se uključe u projekte koji odražavaju njihove ideje i način na koji vide svijet.

Broj pregleda: 542

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.