Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Osobe s poremećajem iz spektra autizma danas  su jedna od socijalno isključenih kategorija i  zbog toga se od 2007. godine , 2. travnja  obilježava kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu čime  se nastoji podiči  javna svijest o ovome poremećaju. 

Prema najnovijem izdanju Dijagnostičkog i statističkog priručnika za duševne poremećaje, autizam se više  ne definira kao zasebni entitet, već spektar poremećaja. Jedinstveni termin poremećaja iz spektra autizma (PSA) obuhvaća širok raspon poremećaja koji se javlja u ranom djetinjstvu.  Najčešće poteškoće koje prate ovaj poremećaj  su poteškoće u uspostavljanju socijalne interakcije, poteškoće u komunikaciji, te ritualni obrasci ponašanja, aktivnosti i interesa. Također, svakodnevno su prisutne poteškoće u izražavanju osjećaja i potreba.

Lijek ne postoji, ali zadatak svakog društva je prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti osoba s poremećajem iz spektra autizma, te pružanje adekvatne podrške koja je u skladu s njihovim potrebama.

Kao i prethodnih godina, i ove godine naši gimnazijalci na ovaj dan uče i istražuju o ovom poremećaju, te svojim porukama podržavaju obilježavanje Svjetskog dana o svjesnosti o autizmu.  

Broj pregleda: 1964

Pročitaj više

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Naša škola je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu.