U sklopu „Male škole“ održana predavanja za roditelje

U sklopu „Male škole“ koja se održava u našem Centru u razdoblju od 27. svibnja do 7. lipnja za djecu koja će krenuti u prvi razred osnovne škole u školskoj 2019./2020. godini, održana su predavanja i za njihove roditelje. Prvog dana predavanja pedagoginja Škole Magdalena Pranjković održala je predavanje na temu  Psihofizička priprema djeteta za polazak u školu, dok je drugog dana predavanje pod nazivom Razvoj finomotoričkih vještina govora ispred digitalnih tehnologija održala logopedinja Katica Gudelj. Kroz predavanje, logopedinja je predstavila i rezultate svog istraživanja koje je za cilj imalo ispitati koliko i kako budući prvašići i njihovi roditelji koriste digitalne tehnologije. Posljednjeg dana predavanja, psiholog Boris Lovrinović upoznao je roditelje o načinu na koji funkcionira Sustav katoličkih škola za Europu i KŠC „Petar Barbarić“ u Travniku, kao i s najvažnijim dokumentima i pravilncima Škole.

Boris Lovrinović

LINK ZA PREGLED GALERIJE NA MOBILNOM TELEFONU

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.