TRENING ZA UČENIKE I RODITELJE U OKVIRU PROJEKTA „SISTEMSKI PRISTUP PREVENCIJI NASILJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE U ŠKOLAMA SBK/KSB“

U kolovozu i rujnu 2017. godine krenulo se s realizacijom projekta „Sistemski pristup prevenciji nasilja i zlostavljanja djece u školama SBK/KSB“ kojeg implementira Udruženje “Leptir”  Bugojno i aktiv pedagoga škola uključenih u projekt. Projekt podržava Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja,znanosti, kulture i sporta KSB. I naša škola je  potpisala Protokol o suradnji jer projekt ima za cilj smanjenje pojave vršnjačkog nasilja u školama kroz razvoj sustava prevencije, zaštite i intervencije od vršnjačkog nasilja, u suradnji s članovima i profesionalcima lokalnih zajednica, kao i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB.

U okviru projekta izvršena je edukacija roditelja i učenika.

Trening za roditelje 19. listopada 2017. godine  održali su  mr. sc. Jasna Eminović, pedagoginja,  i prof. Saudin Beganović, pedagog,  a za učenike trening je  održan je 20. listopada 2017. godine i isti je vodila mr. sc. Jasna Eminović, pedagoginja.

Roditelji i učenici na  treningu su se  kroz radionice „Prevencija vršnjačkog nasilja“ upoznali s pojavom nasilja, oblicima, prepoznavanju, ulogama, postupanju, a u studijama slučaja i drugim aktivnostima na treningu aktivno sudjelovali. U narednom vremenu  kroz radionice na  satima zajednice učenika i na roditeljskim sastancima će se govoriti o ovoj temi, a već narednog tjedna slijedi trening i za sve naše nastavnike.

Projekt ima za cilj naglasiti značaj o važnosti rane prevencije i adekvatne intervencije nasilja i zlostavljanja djece u školskom okruženju.

Pedagoginja Marija Milanović

 

 

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.