TRAVNIK, MOJ GRAD - Petar Križanac, 3.a

Kao mudri starac iz doline,

sjedi moj grad podno planine.

Tvrđava njegova kao kruna na glavi

koja tvrdi da je pobjednik pravi.

 

Kao gorostas stoji Vlašić planina,

da bude mirna travnička dolina.

Ljepota njegova odjekuje svijetom,

uspoređen s najljepšim cvijetom.

 

Sretan ti stoljetni rođendan, grade moj,

želi ti od srca stanovnik tvoj.

Budi mi uvijek vedar i zanosan,

a ja ću na tebe biti ponosan.

 

Petar Križanac, 3.a

KŠC „Petar Barbarić“ – Osnovna škola Travnik

LITERARNI RAD NAGRAĐEN PRVIM MJESTOM NA LITERARNO – LIKOVNOM NATJEČAJU „TRAVNIK, MOJ GRAD“ 2019.

Kategorija:

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.