Seminar Katoličkih škola za Europu u BiH

U periodu od 7. do 9. sijeènja 2009. godine održan je trinaesti seminar Katolièkih škola za Europu u Bosni i Hercegovini.
Seminar se organizira jedanput godišnje i na njemu sudjeluju svi djelatnici katolièkih škola u BiH. Trenutno, u sedam Katolièkih školskih centara u BiH (Sarajevo, Zenica, Tuzla, Travnik, Banja Luka, Bihaæ i Žepèe) nastavu pohaða oko 4 500 uèenika, a uposleno je oko 300 uèitelja, nastavnika i profesora.
Ovogodišnji seminar održan je u Katolièkom školskom centru „Sv. Josip" u Sarajevu. KŠC "Sv. Josip" je prvi otvoreni Centar u BiH, a zapoèeo je s radom 1994. godine.
Spomenuti seminar organizira Pedagoško vijeæe Katolièkih školskih centara.
Tema ovogodišnjeg seminara je bila „Odgoj: temeljna zadaæa nastavnika i škole", a na seminaru je sudjelovalo oko 250 djelatnika.
Seminar je zapoèeo predavanjem dubrovaèkog biskupa, dr. Želimira Puljiæa, koji je iodržao duhovni nagovor na temu seminara. Središnje predavanje održao je izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru, dr. Zlatko Miliša. Cjelodnevnim predavanjem, profesor Miliša je tumaèio izazove današnjice te ukomponirao politièke, medijske i utjecaje suvremenih društvenih zbivanja na odgoj odnosno škole. Pozivajuæi se na bogato životno i profesionalno iskustvo, profesor je istaknuo razvoj pozitivnih vrijednosti kod uèenika kao primarnu zadaæu škole.
Završni dio seminara je vodio promicatelj katolièkog školstva u BiH, biskup Pero Sudar, koji se osvrnuo na seminar te prigodnim rijeèima potpore i ohrabrenja obratio sudionicima te posebno istakao da nema katolièke škole bez katolièkog profila njezinih djelatnika.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.