Roditeljski sastanak Produženog boravka s radionicom „Moderna umjetnost“

Redoviti roditeljski sastanak održan je 31. svibnja 2017. godine, a nazočili su mu ravnatelj Centra don Željko Marić, direktorica Magdalena Ljubas te roditelji i voditeljice ovog dijela našega Centra. Sastanak je planiran u dva dijela, radnom i kreativnom. U radnom dijelu sastanka roditelji su upoznati sa sljedećim: realiziranim aktivnostima kojim je osnovna crta, a što je i specifični odgojni cilj rada u boravku, poučiti djecu kako učiti i motivirati ih za učenje, tekućoj problematici te planovima za narednu školsku godinu. Zahvalili smo se i pozdravili s roditeljima i djecom koji ove školske godine završavaju druženje s nama budući da prelaze na predmetnu nastavu. Zaključak radnog dijela sastanka je stvarati dobru suradnju između roditelja i škole, što će polučiti sve boljim ishodima u odgoju i obrazovanju naše djece.

Kreativni dio sastanka pod nazivom „Moderna umjetnost“ imao je za cilj razvijanje mašte i kreativnosti, zabavu i odgojnu pouku. Pred roditelje je stavljen problemski zadatak. Od recikliranog materijala: čepova, žice, dugmića, plastičnih čaša i boca, krpica, tempera, stiropora i sl. trebalo je napraviti umjetničku priču. Prekrasna je to slika za oči odgajatelja. Vidjeti u roditelju ono što svakodnevno gleda u njihovoj djeci: „Uf, što sad? Kako ću? Ma ne, ne mogu ja to! Pokušat ću. Mogu ja to.“ I kako vrijeme prolazi, vidi se zaufana grupa, koja stvara neobične, prekrasne stvari. Pored nas su i djeca, razdragana pomažu, dodaju, predlažu.

Odgojna pouka kreativnog dijela sastanka je shvatiti dijete i njegovo (ne)snalaženje u svijetu odraslih. Ta šuma recikliranog materijala od kojeg je trebalo stvoriti nešto što ima smisao, iznjedriti iz sebe ideju i vizualizirati da bude izložena sudu bila je izazov za roditelje. Tako često su naši zahtjevi, organizacija života i sve ono što nosimo u sebi i sa sobom šuma u kojem dijete treba napraviti nešto što ima smisao i biti odgovorno za to.

Dragim roditeljima i iskrene čestitke jer su se hrabro suočili s izazovom i stvorili prekrasne radove koji će krasiti našu učionicu i biti simbol našeg zajedništva. Također je to i znak odgovornog roditelja koji je spreman poučiti se da bi što bolje odgovorio izazovima roditeljstva.

Sve to skupa jest sjeme ljubavi koje sijemo u našu djecu. Neka rodi dobrim rodom.

Mirjana Biljaka

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.