Počela realizacija projekta „Sistemski pristup prevencija nasilja i zlostavljanja djece u školama KSB/SBK“

Od mjeseca kolovoza 2018. godine u tri škole općine Novi Travnik i Travnik krenulo se sa realizacijom projekta „Sistemski pristup prevenciji nasilja i zlostavljanja djece u školama KSB/SBK “ kojeg implementira Udruženje/Udruga “Osmijeh” iz Novog Travnika i aktiv pedagoga škola uključenih u projekat,  a podržava Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB.

Projekt ima za cilj smanjiti pojavu vršnjačkog nasilja u školama kroz razvoj sustava prevencije, zaštite i intervencije od vršnjačkog nasilja, u saradnji sa članovima i profesionalcima lokalnih zajednica kao i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Od rujna 2018. godine u realizaciju projekta uključene su tri nove škole: 

KŠC “Petar Barbarić” Gimnazija, općina Travnik.

OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vodovod, općina Novi travnik

OŠ ”Edhem Mulabdić” Opara, općina Novi Travnik 

Također, tri osnovne škole koje su bile uključene prošle godine u realizaciju ovog projekta (KŠC “Petar Barbarić”-osnovna škola Travnik, OŠ “Vitez“ iz Viteza i Prva osnovna škola Bugojno) će biti uključene u nastavak ovih aktivnosti.

Projektom su predviđene aktivnosti edukacije nastavnika i roditelja koja ima za cilj razvoj socijalne i emocionalne kompetencije za rješavanje problema nasilja nad i među djecom,  praktična primjena Protokola, vršnjačka (peer) edukacija na temu “Nenasilna razrada konflikta”, peer edukacije na časovima OZ od 2-8 razreda i medijska kampanja.

U rujnu 2018. godine, direktorice/ravnateljice tri nove škole uključene u projekt su potpisale protokol o suradnji sa Udruženjem/Udrugom “Osmijeh” iz Novog Travnika.

 

Luka Ilinković, predsjednik Udruženja/Udruge „ Osmijeh“ Novi Travnik

Saudin Beganović, PM Udruženja/Udruge „Osmijeh“ Novi Travnik

http://tntportal.ba/2018/09/potpisani-protokoli-o-saradnji-sa-skolama-u-...

https://centralna.ba/pocela-realizacija-projekta-sistemski-pristup-preve...

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.