OGLAS za izbor Učenika generacije

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta i načina izbora učenika generacije u osnovnim i srednjim školama  u Sustavu katoličkih škola za Europu Nastavničko vijeće raspisuje

OGLAS

za izbor Učenika generacije

Pravo da bude izabran za učenika generacije ima svaki učenik završnog razreda koji ispunjava uvjete iz članka 2. i 3.  Pravilnika o utvrđivanju uvjeta i  načina izbora učenika generacije u osnovnim i  srednjim školama u Sustavu, prijavljivanjem na oglas. Uz prijavu na Oglas učenik treba napisati životopis u kojem treba obrazložiti po kojim elementima vrjednovanja, osim uspjeha, udovoljava i može biti bodovan kao kandidat za učenika generacije.

Cijeli OGLAS za izbor Učenika generacije možete pročitati ovdje.

P R A V I L N I K o utvrđivanju uvjeta i načina izbora učenika generacije u osnovnim i srednjim školama u Sustavu katoličkih škola za Europu
 

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.