Odluka o proglašenju učenika generacije

Na temelju Pravilnika o utvrđivanju i načina izbora učenika generacije u osnovnim i srednjim školama u Sustavu katoličkih škola za Europu, raspisanog javnog Oglasa za izbor Učenika generacije, praćenja, prijava i prikupljanja podataka, bodovanja i sumiranja rezultata Povjerenstvo za izbor učenika generacije utvrđuje da učenik Stanko Jozak ima najveći broj bodova ( 133 ) od svih prijavljenih kandidata. Nakon prijedloga Povjerenstva i procjene Nastavničkog vijeća o pokazanim individualnim specifičnim karakternim osobinama i kompetencijama učenika, od dvadeset članova Nastavničkog vijeća, trinaest profesora je glasalo za učenika Stanka, te se na osnovu toga Stanku dodjeljuje 5 bodova, te je u konačnici ukupan zbroj bodova 138.

Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 24.svibnja 2017. godine donosi odluku o izboru učenika generacije, gdje je Učenikom generacije proglašen je učenik Stranko Jozak, koji je pohađao  IV.a odjel gimnazije Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik.

Travnik, 24.svibnja 2017.godine

Nastavničko vijeće Gimnazije
Predsjednica Nastavničkog vijeća
Direktorica
Ivana Ćurčić

 

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.