Obavijest za buduće učenike Gimnazije Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“

Od školske 2017./2018. godine uvodi se prijamni ispit u srednjim školama Sustava katoličkih škola za Europu u županijama koje nemaju eksternu maturu u završnom razredu osnovne škole.

Polaganju prijamnog ispita pristupaju učenici nakon uspješno završenog završnog razreda u osnovnoj školi. Svi učenici završnog razreda osnovne škole koji žele upisati Gimnaziju Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ polažu prijamni ispit iz tri obvezna predmeta: hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. Pitanja iz svih predmeta će obuhvatiti nastavno gradivo iz 8. i 9. razreda osnovne škole. Prijamni ispit polaže se u skladu s općim ciljevima i predmetnim ispitnim katalozima koji će biti dostupni učenicima najkasnije tri mjeseca prije održavanja prijamnog ispita. Prijamni ispit polagat će se u jednom danu, u formi jednog testa, koji će sadržavati pitanja iz sva tri predmeta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik).

Datum održavanja prijamnog ispita je 8. lipnja 2018.

Napomena:

- Prijamni ispit je samo jedan od elemenata koji se vrednuje za upis u srednje škole Sustava i nije eliminatoran.

- Ispitne kataloge možete pronaći na internetskoj stranici Škole (ksc-travnik.net)

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.