NATJEČAJ ZA UPIS

N A T J E Č A J

za upis redovitih učenika
u prvi (I.) razred srednje škole
Katoličkog školskog centra «Petar Barbarić» - Gimnazija
u školskoj 2010./11. godini

U školskoj 2010./11. godini Opće gimnazije u trajanju od četiri godine planirano je upisati 75 učenika raspoređenih u tri odjela.

ROKOVI:

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u dva upisna roka kako slijedi:

PRVI (LJETNI) UPISNI ROK:
- Prijave kandidata za upis predaju se 21. (ponedjeljak), 22. (utorak) i 23. (srijeda) lipnja 2010. godine od 8-12 sati
- Rezultati (ljestvica poretka) objavit će se na oglasnoj ploči Škole 28. lipnja 2010. (ponedjeljak) godine od 12 sati
- Upis učenika je 29. i 30. lipnja 2010. godine (utorak i srijeda) od 8 sati

DRUGI (JESENJI) UPISNI ROK:
- Prijave kandidata predaju se i upis učenika za nepopunjena mjesta obavlja se 24. i 25. kolovoza (utorak u srijeda) 2010. godine od 8 sati
- U jednom upisnom roku učenik se može natjecati za upis samo u jednoj školi odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde.

PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS:
Kandidat na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred prilažu:
a) prijavu na Natječaj (preuzeti u školi)
b) izvadak iz matične knjige rođenih
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) potvrdu (uvjerenje) o uspjehu od V.-VII. razreda osnovne škole
e) prijavni list (preuzeti u školi)

OPĆI UVJETI:

Pravo prijave na Natječaj za upis učenika u prvi razred pod jednakim uvjetima imaju učenici koji su završili osnovnu školu u dobi do navršenih 17 godina s vrlo dobrim ili odličnim uspjehom i ostvarili uzorno vladanje.

Školski odbor

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.