MOJA SJEĆANJA NA TRAVNIČKO SJEMENIŠTE I GIMNAZIJU - Anto PARADŽIK

Preuzeto iz: Studia Vrhbosnensia / Vrhbosanka katolička bogoslovija 1890-1990. – Zbornik radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije - Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo – Bol 1993.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.