MOJ GRAD - Toni Palavra, IV. c

Moj grad se zove Travnik. Travnik je prelijep grad i ima posebnu planinu Vlašić na koju dolaze mnogi turisti iz mnogih gradova pa čak i iz drugih država. Trg moga grada se zove Leipzig. Stari vlak Ćiro se nalazi u mome gradu. Travnik ima i stari grad na kojemu su živjeli vitezovi koji su više od 400 godina vladali ovim područjem. Sahat kula je jako posebna kula i vrlo stara. Moja škola, Kšc Petar Barbarić koju je osnovao Josip Stadler davne 1882. godine, se nalazi u najljepšem gradu na svijetu.

Toni Palavra, IV. c

Kategorija:

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.