"Mala škola elektronike"

U školskoj 2017./18. započela je  sa radom sekcija "Mala škola elektronike" namijenjena učenicima zainteresiranim  za suvremeni razvoj tehnike i elektronike. Ukupno 5 učenika je redovito dolazilo na sekciju koja se održava petkom 7. sat u kabinetu informatike.

Tijekom I. pol. učenici su stekli osnovna znanja iz osnova elektrotehnike i elektronike, a posebno iz oblasti elektroničkih elemenata i sklopova. Naglasak je dan na praktične vježbe  pomoću kojih su učenici  savladali rad sa instrumentima za mjerenje struje i napona i način rada elektroničkih elemenata. Kao kruna rada u I. pol učenici su samostalno napravili jednostavne elektroničke uređaje na eksperimentalnim pločicama.

Za II. pol. planirano je učenje rada s lemilicom jer izrada bilo kojeg elektroničkog uređaja uključuje lemljenje, a slučaju kvara se zalemljeni dio može odlemiti i zamijeniti.  Učenici bi odlemljivali razne elektroničke elementa sa tiskanih pločica koje smo dobili prilikom posjeta KimTec-u Vitez, radi se o pločicama sa rashodovanih uređaja. Pomoću tih odlemljenih elemenata učenici bi sastavili nove funkcionalne sklopove i uređaje. Time bi učenici savladali tehnike odlemljivanja, zalemljivanja, izrade tiskanih pločica i sl. Rad sekcije planiramo predstaviti na "Danu otvorenih vrata" naše škole.

Voditelj sekcije

Prof. Mojmir Džaja, dipl.ing.el.

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.