LITERARNO-FOTOGRAFSKI NATJEČAJ

Poštovani/e učenici/e i nastavnice/e!

Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Osnovna škola Travnik prigodom obilježavanja Valentinova, objavljuje

LITERARNO-FOTOGRAFSKI NATJEČAJ

za najbolji neobjavljeni literarni rad na engleskom ili njemačkom jeziku (poetski ili prozni) na teme:

  • Where there is love, there is life. (M. Gandhi)
  • Wo es Liebe gibt, gibt es auch Leben.

te najbolju fotografiju na istu temu.

Pravo sudjelovanja imaju učenice i učenici svih osnovnih škola na području općine Travnik. Radovi moraju odgovarati temi natječaja, te biti pisani na računalu. Pristigli radovi se ne vraćaju.

 

Uz rad potrebno je priložiti:

  • Ime i prezime autora i mentora
  • Godinu rođenja
  • Razred i naziv škole
  • Broj telefona
  • E-mail

Pristigle radove nagradit će prosudbeno Povjerenstvo. Najbolji radovi će biti novčano nagrađeni u iznosu po 100,00 KM i objavljeni na službenoj stranici KŠC-a. 

Radove je potrebno dostaviti najkasnije do 11. 2. 2019. godine na adresu elektronične pošte škole: ksctr@bih.net.ba

 

                                                                                                                                Direktor

                                                                                                                          Anto Rajić, prof.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.