INFORMACIJE O PROVEDBI PRIJEMNIH ISPITA (INICIJALNOG TESTA)

                                INFORMACIJE

O PROVEDBI PRIJEMNIH ISPITA (INICIJALNOG TESTA)

Na prijemnom ispitu – inicijalnom testu, koji nije eliminatoran, se provjeravaju i ocjenjuju dostignuta znanja i sposobnosti učenika stečena osnovnim obrazovanjem izvan Sustava katoličkih škola za Europu.

Prijemnom ispitu mogu pristupiti i učenici osnovne škole izvan Sustava koji su s uspjehom završili završni razred, a žele upisati jednu od navedenih srednjih škola Sustava i nisu polagali maturu osnovne škole.

I. Sadržaj prijemnog ispita (inicijalnog testa)

Test se sastoji od pitanja i zadataka, odnosno testova iz sljedećih predmeta:

- hrvatski jezik

- matematika

- engleski jezik ili njemački jezik (prvi strani jezik).

II. Rokovi

Test se polaže u dva ispitna roka:

 

Prvi ispitni rok je 8. lipnja 2018. godine prema sljedećem rasporedu:

- hrvatski jezik – počinje u 10,00 sati i traje 45 minuta

- engleski jezik (njemački jezik) - počinje u 11,00 sati i traje 45 minuta

- matematika – počinje u 12,00 sati i traje 45 minuta.

 

Drugi ispitni rok je 20. lipnja 2018. godine prema sljedećem rasporedu:

- hrvatski jezik – počinje u 10,00 sati i traje 45 minuta

- engleski jezik (njemački jezik) – počinje u 11,00 sati i traje 45 minuta

- matematika – počinje u 12,00 sati i traje 45 minuta.

 

III. Pristupanje prijemnom ispitu (inicijalnom testu)

Za pristupanje testu kandidat je, u pratnji roditelja/skrbnika dužan predati sljedeće originalne dokumente:

  1. svjedodžbe, odnosno uvjerenja o završenom VI., VII., VIII. i IX.     razredu osnovne škole
  2. izvod iz matične knjige rođenih.

Navedene dokumente potrebno je predati u tajništvo škole najkasnije dva (2) dana prije pristupanja testu.

                                                                                                         direktorica

                                                                                                  Ivana Ćurčić, prof.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.