Edukacija za robotičare

Dana 26. rujna 2018. održana edukacija za učenike sa sekcije Robotika  koji sudjeluju u programu SPARKreatorica. Jedan od edukatora iz Mostara, Tomislav Kordić, obavio je edukaciju u prostorijama naše škole.  Na edukaciji su učenici prošli složenije  programiranje na robotima koje je ujedno i priprema za državno natjecanje SPARKreatorica koje će se održati u Mostaru 13.listopada 2018. Edukaciji su nazočile i mentorice Melisa Pružan i Slavica Andruščak.

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.