Darovana krv - spašen život

Maturanti našeg Centra sudjelovali su u akciji dorovoljnog davanja krvi u Hrvatskoj bolnici "dr. fra Mato Nikolić" u Novoj Bili.
U ovoj humanoj gesti sudjelovalo je 45 od 77 naših maturanata.

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.